Poradní kruhy

Poradní kruhy se budou pořádat v místě, které je třeba vnímat jako posvátný prostor. Poradní kruh se stává branou do vyšších vibrací, dochází v něm k přijímání světla, k otevírání doposud nepoznaného a neprožitého. Tak jako u starých civilizací je to posvátný akt dávání a přijímání. Aby však mohlo dojít k napojení, je nezbytně nutná naprostá vibrační jednota mezi přítomnými, jinak se brána do vyšších dimenzí nemůže a nesmí otevřít. Náš nový prostor mezi řekami má však ještě jedny „dveře“, které potřebuje otevřít každý z nás SÁM. Pokud do něj nahlédnete nejprve skulinou, bude pro vás rozhodující, zda za „dveřmi“ uvidíte světlo, které září.

Poradních kruhů se budou účastnit pokročilí žáků, kteří po dokončení výukového programu SanoKunDio® uvítají další podporu pro svůj duchovní růst. Účast v Poradním kruhu bude přispívat plnění jejich poslání - vysoké mise. Jelikož i projekt SanoKunDio® prochází procesem změn, je třeba překontrolovat, v jaké fázi výukového programu se nacházíte, a případný skluz ve vlastním zájmu urychleně vyrovnat. Bude potřeba vyslat jasný signál, že máte vážný zájem se začlenit  do kruhu, kde by mělo  každému záležet na tom, aby se s ostatními vibračně vyladil a vzájemně s nimi souzněl. 

Ozdravná setkání

Ozdravná setkání jsou určena pro menší skupinky účastníků, v žádném případě nenahrazují víkendy, které se pořádaly v minulosti. Budou otevřena těm, kteří řádně dokončili stávající výukový program, usilují o udržení své energetické harmonie, praktikují sebeuzdravování bez lékových drog a svou životní cestu vylaďují v duchu SanoKunDio®. Setkání se mohou pro každého stát také významnou přípravou před vrcholnou fází probíhajícího procesu transformace.

Setkání budou přínosem zejména pro energetické vyladění partnerské dvojice a rodiny, které se rozhodly procházet transformačním procesem jako jeden celek ve vzájemné energetické harmonii a lásce. Jedině tak se mohou stát jeden druhému v transformačním procesu oporou.

Transformace je spojena s navyšováním proudu energie, kterou přijímáme, a to se neobejde bez dostatečného uzemnění, které tento proud vyrovnává. Nerovnováha těchto dvou energií vyvolává u lidí různé zdravotní problémy. Ty se pak stávají závažným, pro moderní medicínu neřešitelným problémem, protože energetickou příčinu jejich vzniku nezná a nedokáže ji ani odstranit. Právě pobyt na místě s vysokými vibracemi, kombinovaný s kontaktem a prací se zemí může v této fázi k navrácení energetické rovnováhy významně přispět. Ozdravný efekt tedy spočívá v cílené nastolení harmonie, v její stabilizaci, regeneraci těla a relaxací.

Takového efektu však nelze dosáhnout u lidí, kteří se o vlastní transformaci nezajímají, informace o ní podceňují, pokračují v zaběhlém životním stereotypu a pochybují o tom, zda je pro ně projekt SanoKunDio® správná cesta. Situaci může ovlivnit jen změna jejich postoje a upřímný zájem ji provést. Vše se odvíjí od svobodné vůle každého člověka, kterou plně respektujeme, ale zároveň očekáváme, že každý bude respektovat pravidla, která jsou v projektu nastavena.

 
 

 © SANOKUNDIO