Brigády - úklid a rekultivace zahrady

První etapa se uskutečnila 6.-7. a 14. dubna a zahájila ji první skupina dobrovolníků z řad žáků projektu. Byl to velmi náročný úklid, prováděný v rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko". Náš úklidový a zahradnický tým: Tomáš Sedlák, Milouš Berný, Matěj Bárta, Pavel Vít, Martin Kleiner, Jirka Kejval, Zuzka Šťastná, Tamara Klofandová, Jožka Wenkeová, Lubor Niederle st. a ml. Všem zúčastněným patří velký dík, ale také těm, kteří se k nám přidali nebo přidají později.

 Pokračovalo dočišťování, celková revitalizace a nyní již vytváříme jednotlivé účelové zóny. Na brigády přijíždějí zejména rodiny s dětmi, které také pomáhají a jsou přímo nadšené. Po šesti měsících naší společné usilovné práce se toto místo změnilo k nepoznání. Práce stále pokračují a blížíme se k radostnému vysazování stromků, keřů a k osázení velké, nově vytvořené bylinkové skalky.

Snažíme se, aby tento kus přírody ladil s chráněnou krajinou oblastí, které je také součástí. Jen tak bude moci toto místo sloužit svému účelu, pro který bylo určeno.

Pokud jste již dokončili výukový program a chcete se začlenit mezi pokročilé žáky projektu a spolu s námi zušlechťovat naše společné místo ozdravných setkávání, ověřte si nejprve, zda splňujete stanovené podmínky. V případě zájmu a nejasností kontaktujte průvodce Etikoprevence na adrese klofandova@centraprozdravi.cz

Místo setkávání

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 
 

 © SANOKUNDIO