Brigáda

Dotazy na mob.  776 870 017 nebo pište na sedlak@centraprozdravi.cz

15.07.2019
Ahoj všichni, další termín brigády je vykopnut. Nejlépe vyšel termín 31.08. - 01.09. Prosím, jakkoli mě kontaktujte pro potvrzení Vaši účasti. díky... ts
 

Fotky z posledních brigád:

https://next.t0m1.com/s/p4dadqyECapTgHp


Brigádnické práce:

0. Rozřezat pražce a sloupy  - přenést k základům pro zasypání - příprava pro bagristu. Část sloupů rozřezat na stejnou délku a ponechat ve spodní části pro opěru kompostu.

1. Vytvořit ve spodním rohu u táboráku kóji ze zbylých sloupů pro umístění kompostu.
2. Odnosit na hromadu, vyryté pařezy a kořeny - spálit
3. Odnosit zhrabanou trávu do vyrobeného kompostéru

4. Odvést lednici, suť a lino nebo plachtu vedle místa, kde byla naskládaná okna do sběrného dvora
5. Postavit nový budnik elektro odstranit elektro zásuvky z přístřešku
6. Pořezat zbylé uschlé stromy - pořezané dřevo uložit do přístřešku
7.  Vyklidit   upravit a natřít zadní přístřešek u táboráku, vyrobit novou střechu - nouzové přístřeší při nepřízni počasí. Vytvořit opěrnou zéďku a kamenou plochu pro umístění stolu a lavice na společné posezení ve stínu.
8. Zbourat starou kadibudku - vyrobit a  postavit novou .
9. Vyklidit a opravit kurník pro nouzové umístění nářadí
10. Přebrat dřevo v druhém přístřešku a zbytek pořezaných stromů rozřezat a uložit
11. Návrh umístění a postavení nářaďového domku.
12. Vybrat předem nový plot bránu a branku pro nový vchod a vjezd, upravit vjezd - dle geodeta
13. Upravit horní vjezd
14. Uřezat různé železné tyče - voda?
15. Návrh umístění posvátného místa pro poradní kruhy Vytvořit příjemné okolí, zbudovat skalku
16. Vytvořit přechodové kamené schůdky u budoucího sklípku
17. Návrhy rozmístění účelových zón., osázení zahrady (Tomáš), vybudování kameného labyrintu
18. rozřezání borovic
19. odklizenmí hromad s trávou na kompost
20. dodělávka antoníčka
21. zarovnání terénu  ve "spací" části dole a výsetí travního osiva
22. zarovnání terénu pro jurtu
23. příprava základů pro jurtu
24. realizace bylinkové skalky nad místem konání kruhů
25. realizace vstupní brány (až po geodetickém vyměření)
26. Nový vjezd na pozemek - k zamyšlení níže
27. likvidace podrostu myrabolánu (motyka, krumpáč, pila, ruce, záda)
                                                                         


FIRMY (bagrista, elektrikáři + ČEZ, hydrogeolog, studnaři, geodet)

Bagrista

Zbouraný sloupek u brány pro vjezd bagru, vybouraný sklep. Sklep s pražci zasypán jednou vrstvou hlíny s kamením cca 1m. Žulové kostky se nepodařilo zachránit. Jsou vyryty všechny kořeny a opěrné roury na spodní stráni. Rozšířena je střední vodorovná plocha. Zvětšení střední vodorovné plochy  do nepravidelného  oválu vybagrováním směrem k plotu a do horní stráně cca 18 x 20 m. Zloikvidovat zadní táborák   Předpokladaný termín dalších prací 26. a 27. 6.   Další práce budou pokračovat . Zlikvidovat suť ze zadního spodního rohu a prodloužit posezení v altánu Petra, zlikvidovat místo na rožnění, zlikvidovat přední táborák a vytvořit vodorovnou plochu pro stany u dolní části cesty. Rozšířit horní cestu u posvátného místa pro vybudování labyrintu


Elektrikáři

Je hotová smlouva s ČEZ. Identifikováno podzemní vedení kabelu od skříně elektroměrů. V týdnu od  3.5 do 9.5. by měla být akce zahájena. Bude instalován nový elektroměr, napětí 220V a 380V. Zatím jistič 16 A. Předpokládám, že bude do příští brigády dokončena.   H O T O V O .


Hydrogeolog - studnaři

Podána žádost na zkrácení vzdálenosti vrtu od okolních  lesních pozemků na .odboru životního prostředí - lesní hospodářství. P O V O L E N O.  Proveden hydrogeologický průzkum dle map s odhadní cenou celé akce. Zadána objednávka vybrané firmě, zahájeno schvalovací řízení a povolení stavby (proces 3-4 měsíce) předpokládaný vrt říjen 2019.


Geodet

Objednat prověření hranice části pozemku - vjezd přes pozemek souseda (věcné břemeno)  H O T O V O Hranice pozemku je v geodetické toleranci 1,5 m. Jako řešení sporu se sousdem navrhuji: stávající bránu zrušit a vytvořit 2 samostatné vstupní brány. Hlavní vjezd na horní cestu a rezervní vjezd na dolní cestu podél plotu. (Případně dolní vjezd zrušit a vytvořit pouze plot). Nové oplocení vsunout směrem do našeho pozemku. 1 parkovací místo na našem pozemku by pak zůstalo před vstupní branou. Diskuze o realizaci návrhu bude při další brigádě.


Pro ty, co neznají cíl, tak zde je GPS: 49.8413242N, 14.4683925E
Na pozemku je málo místa, takže bude nutné vybalit na místě a poté se vrátit zpět na silnici a zaparkovat na obecním parkovišti u sběrného dvora, které je hned naproti výjezdu na silnici. Kdo bude chtít přenocovat, tak širák/stan/celta nebo
***** hotel Golden Prague, Praha1 (platí si každý sám). Pro uskladnění jídla a vody postavíme altán, ve kterém by se dalo z nouze i přespat na karimatce.

 
 

 © SANOKUNDIO