Brigáda

NOVÉ FOTKY Z POSLEDNÍ BRIGÁDY 16-17.11.19 na odkazu níže !!!

Další brigády:

24.11.19 Přihlášeni: Zuzka,Jožka,Tamara, Štěpánka, Lumír, Martin K,

Dotazy na mob.  731 488 517 nebo pište na stastna@centraprozdravi.cz

Fotky ze všech brigád :

https://mracek.centraprozdravi.cz/index.php/s/nGSBFXcP4yA8Wci


Brigádnické práce:

0. Rozřezat pražce a sloupy  - přenést k základům pro zasypání - příprava pro bagristu. Část sloupů rozřezat na stejnou délku a ponechat ve spodní části pro opěru kompostu.

1. Vytvořit ve spodním rohu u táboráku kóji ze zbylých sloupů pro umístění kompostu.
2. Odnosit na hromadu, vyryté pařezy a kořeny - spálit
3. Odnosit zhrabanou trávu do vyrobeného kompostéru

4. Odvést lednici, suť a lino nebo plachtu vedle místa, kde byla naskládaná okna do sběrného dvora
5. Postavit nový budnik elektro využít rozvody elektro a vybudovat osvětlení u přístřešku, stanů  posvátnému místu (Pavel). Zanést do mapy rozvody elektro,
6. Pořezat zbylé uschlé stromy - pořezané dřevo uložit do přístřešku
7.  Vyklidit  upravit a natřít zadní přístřešek, vyrobit novou střechu. Vytvořit opěrnou kamennou zíďku a malou skalku vyrovnat nově vytvořenou plochu pod přístřeškem, vydláždit kamenem, pro umístění stolu s lavicemi,dokončit kamený táborák, vyrovnat plochu kolem táboráku a osít travním osivem, vyrobit špalky, nebo 3 lavice z půl kulatiny na sezení při opékání buřtů instalovat okap. Ntřít hnědou barvou
8. Zbourat starou kadibudku - vyrobit a  postavit novou .
9. Vyklidit a upravit kurník 
10. Vytvořit novou střechu u přístřešku na dřevo a zabednit zadní a boční stěny paletami.
11. Dokončit stavbu podzemního sklípku a obložit kamenem.  rozbít betonový základ po bývalém stojanu na rožnění, vytvořit betonový základ.
12. Vybrat předem nový plot bránu  pro nový vjezd, zakoupit, vykopat díry na sloupky, zabetónovat   postavit betonové sloupky a obložit kamenem, usadit bránu zaspárovat sloupky a natáhnout pletivo
13. Upravit horní vjezd pro studnaře. Posekat kopřivy a roští. Uříznou jeden sloupek a uvolnit průjezd přes dvě plotová pole .  Zbudovat nový vysoký plot a bránu pro nový nouzový vjezd. 
14. Uřezat různé železné tyče na vodu a sloupek v betonu u kompostéru
15. Návrh umístění posvátného místa zbudovat kamený labyrint
16. Vytvořit přechodové kamené schůdky u rampy . Dokončit schůdky k jezírku a vytvořit schůdky ve středu zahrady na horní a dolní stráň
17. Návrhy rozmístění účelových zón., návrh osázení zahrady (Tomáš), vykopat díry pro vysazení ovocných stromů, bobulovin a keřů. Zasadit ovpcné stromy, 
18.  Návrhnout nářaďový domek a umístit jej vedle kadibudky. Zbourat kurník. 
19. odklizení hromad s trávou 
20. dodělávka antoníčka, obnažit kabely rozvedené lektřiny před bagrováním
21. zarovnání terénu  v zóně pro stany, vybrat kameny na hromadu pro další použití, pohrabat, uválcovat a zasít travní osivo
22. návrh vytvořit nový dřevěný prostor pod rampou se stříškou pro umístění zásobníku vody, (sprchu)?    
23. vytvořit prostor pro poradní kruhy, osít travním osivem,  osít labyrint trávou.
24. realizacea osázení  bylinkové skalky,  prostor posvátné zóny a okolí obložit kamenem a osázet. Vytvořit vstupní bránu.
25. zavěsit houpací sítě mezi stromy.
26. pokácet a rozřezat miraberku  odklidit a spálit vybagrované kořeny, 2 mirabelky porazit a všechny větve mirabelky rozřezat a spálit
27. pokračovat ve vykopání podrostu myrabolánu, vykopat kopřivy u vjezdu
28. návrh budoucího jezírka , vybudovat kamené schody k jezírku. Převést kameny z místa ke stanování k jezírku. Po vybagrování převozit písek do jezírka a vytvořit kamenné okolí jezírka a skalku. Dokončit nově vytvořenou terasu pro zpevnění svahu pod posvátným místem, vytvořit opěrné kamenné zídky a osázet.

29. Odvést nahromaděný odpad do sběrného dvora. Uzavřít pozemek pletivem dolní i horní vjezd.

30.Zasít trávu do labyrintu, dosít trávu na stanovou plochu.  V lomu najít další menhiry a borovičky zasadit (5ks)

31. Vysbírat kamínky na zaseté trávě na stanové ploše.

32. Nanosit z pozemku kameny k lesíku pod vjezdovou bránou, vybudovat kamennou zídku a tím zpevnit svah.

33. Rýžovým koštětem vydrbat novou kamennou podlahu v přístřešku.

34. Vybudovat venkovní kuchyň z obou boků přístřešku

35. Vytvořit brázdu k zasazení kamenů okolo poradního kruhu.

36. Pokračovat v sázení skalniček do skalek. Vykopat rozrostlé kopřivy nad hrušní. Vykopat  starý drátěný plot "zarostlý" v zemi ve vrchním vjezdu pro studnaře. Překontrolovat plot kolem dokola a zabezpečit díry proti srnkám. Okousaly by nám ovocné stromy.

37. Najít na pozemku vhodné kameny k dovytvoření hranice poradního kruhu.

38. Dokončit kamenitou cestu posvátného místa. Vybudovat symbolický kamenný vstup do posvátné zóny. Zasadit růži  vyřešit osvětlení.

39. Osvobodit břízu u cesty od vrostlých cihel do kmenu.Uříznout a rozřezat ulomenou borovici a suché smrky nad vstupní bránou,

40. Vytvarovat nově vybagrovanou terasovitou plochu. Přemístit písek na dno vybagrovaného jezírka. Dotvořit a osázet okolí jezírka. Vytvoření a osázení skalky nad jezírkem. 41. Umístit kameny k jezírku a zasadit trávy u jezírka a dokončit kamenné okolí.

42.Uklidit zbývající písek a příkrýt plachtou. Vykopat zem po táboráku před vstupem doposvátné zóny, zasypat kameny, pískem a zeminou pod plachtou  nad labyrintem.

43.  Posekat trávu  v místě  pro stany  a v labyrintu. Vykopat jamky pro zasazení sklaníků kolem  jezírka, instalovat a upevnit pomocí hřebů protierozní kokosovou síť. Do jamek zasadit cca 60 - 70 ks skalníků. 

44. Navrhnout a vyřešit umístění rezervní nádrže na vodu a další rozvody. Připravit návrh zahradního domku (altánu) nad sklípkem, nebo samostatný


Pro ty, co neznají cíl, tak zde je GPS: 49.8413242N, 14.4683925E
Na pozemku je málo místa, takže bude nutné vybalit na místě a poté se vrátit zpět na silnici a zaparkovat na obecním parkovišti u sběrného dvora, které je hned naproti výjezdu na silnici. Kdo bude chtít přenocovat, tak širák/stan/celta nebo ***** hotel Golden Prague, Praha1 (platí si každý sám). Pro uskladnění jídla a vody postavíme altán, ve kterém by se dalo z nouze i přespat na karimatce.


FIRMY - aktuální stav

Bagrista

Zbouraný sloupek u brány pro vjezd bagru, vybouraný sklep. Sklep s pražci zasypán vrstvou hlíny s kamením cca 1m. Žulové kostky se nepodařilo zachránit. Jsou vyryty všechny kořeny a opěrné roury na spodní stráni. Rozšířena je střední vodorovná plocha. Zvětšení střední vodorovné plochy  do nepravidelného  oválu vybagrováním směrem k plotu a do horní stráně cca 18 x 20 m. Zlikvidovat zadní táborák      Zlikvidovat suť ze zadního spodního rohu a prodloužit posezení v altánu, zlikvidovat místo na rožnění a na stejném místě vybagrovat díru pro vybudování sklípku, zlikvidovat přední táborák a vytvořit vodorovnou plochu pro stany u dolní části cesty zavést díru po původní kadibudce a díru odpadu u kompostu. Odvést železný odpad. Rozšířit horní cestu u posvátného místa pro vybudování labyrintu. Dokončit rozšíření pro labyrint, Vybagrovat místo pro jezírko, včetně okolních pařezů. Vytvořit valy okolo jezírka adokončit plochu  pod posvátným místem. vyrýt pařez uprostřed spodní stráně. Vytvořit zde rovinu průměr 3m pro zasazení lípy. Rozšířit základové rýhy u sklípku dle nákresu. Zasypat sklípek.


Elektrikáři

Je hotová smlouva s ČEZ. Identifikováno podzemní vedení kabelu od skříně elektroměrů. V týdnu od  3.5 do 9.5. by měla být akce zahájena. Bude instalován nový elektroměr, napětí 220V a 380V. Zatím jistič 16 A H O T O V O . Proměřit trasu rozvodů elektříny do přístřešku, ke stanům a posvátnému místu. H O T O V O


Hydrogeolog - studnaři

Podána žádost na zkrácení vzdálenosti vrtu od okolních  lesních pozemků na .odboru životního prostředí - lesní hospodářství. P O V O L E N O.  Proveden hydrogeologický průzkum dle map s odhadní cenou celé akce. Zadána objednávka vybrané firmě, zahájeno schvalovací řízení a povolení stavby. P O V O L E N O Předpokládaný termín vrtu změněn - prosinec (dle počasí)


Geodet

Objednat prověření hranice části pozemku - vjezd přes pozemek souseda (věcné břemeno)  H O T O V O Hranice pozemku je v geodetické toleranci 1,5 m. Jako řešení sporu se sousdem navrhuji: stávající bránu zrušit a vytvoři samostatný hlavní vjezd na horní cestu. Dolní vjezd zrušit a vytvořit pouze plot. Nové oplocení vsunout směrem do našeho pozemku. 2 parkovací místa na našem pozemku by pak zůstala před vstupní branou.O D S O U H L A S E N O 
 

 © SANOKUNDIO