KRŇANY co - kdo - kde - jak - kdy

Dotazy na mob. 608 324 819  Tamara Klofandová

 • Studnaři - Předpokládaný termín navážky materiálu 26.3. zahájení prací 30.3. ukončení 2.4.(dle počasí).
Pravidla provozu Místa setkávání a postup v labyrintu... pdf
 
PORADNÍ KRUHY:
Návrhy témat zasílejte Tomášovi Sedlákovi i Tamaře!
Témata: Partnerské vztahy a Intimní soužití, Výchova dětí, Sdílení životních příběhů, Strachy, Sport, Jídlo, Seberealizace, Finanční zabezpečení jednotlivce, Vyčíslení hodnoty pobytu a poskytování služeb v energetických lázní, Osamělost, 
 
AKTUÁLNÍ LÉČENÍ: 
Do léčebných lázní se objednávejtete vždy týden dopředu!
Zatím jsou přihlášeni: 
 
AKTUÁLNÍ BRIGÁDA: 
Zatím jsou přihlášeni: 
 • Ohradit dřevem plochu na pískoviště.
 • Přivést písek do pískoviště (až bude ohrazen dřevem).
 • Úprava terénu u budoucí pergoly. Nejdřív srovná bagrista.
 • Zasít trávu, ostříhat keře.
 • Instalovat symbolickou vstupní bránu.
 • Úklidit a dokončit místo u vstupní brány do Labyrintu.
 • Pokračovat ve vykopání podrostu myrabolánu a kopřiv na horní stráni.
 

Důležité: Klíč od Pavlového přívěsu najdete v malé plastové dózičce se zeleným víčkem pod černou plachtou u rampy na sprchu, kterou Pavel dodělává.

Fotky z brigád

https://mracek.centraprozdravi.cz/index.php/s/nGSBFXcP4yA8Wci

 

Tabulka s GARANTY jednotlivých prací:

vytovřil Martin Kleiner, lze vkládat vaše návrhy, změny a novinky. Také zde najdete kontakty na všechny účastníky brigád: odkaz

Práce plánované na JARO 2020

 • Zanést do mapy rozvody elektro.
 • Dokončit stavbu podzemního sklípku a obložit kamenem.
 • Zbudovat nový plot a bránu pro horní vjezd.
 • Dokončit schůdky k jezírku a vytvořit schůdky ve středu zahrady na horní a dolní stráň.
 • Postavit zahradní domek nad sklepem.
 • Navrhnout a postavit nový dřevník a nářaďový domek.
 • Vytvořit nový dřevěný prostor pod rampou se stříškou pro umístění zásobníku vody, (sprchu).
 • Vybudovat venkovní kuchyň z obou boků přístřešku.
 • Navrhnout a vyřešit umístění rezervní nádrže na vodu a další rozvody

VZPOMÍNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 28.12.2019:

https://mracek.centraprozdravi.cz/index.php/s/ddwywjxecSHfws5


JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Pro ty, co neznají cíl, tak zde je GPS: 49.8413242N, 14.4683925E
Na pozemku je málo místa, takže bude nutné vybalit na místě a poté se vrátit zpět na silnici a zaparkovat na obecním parkovišti u sběrného dvora, které je hned naproti výjezdu na silnici. Kdo bude chtít přenocovat, tak širák/stan/celta nebo ***** hotel Golden Prague, Praha1 (platí si každý sám). Pro uskladnění jídla a vody postavíme altán, ve kterém by se dalo z nouze i přespat na karimatce.


Historie provedených prací

 • Posoudit, zda je nabídka dřeva od Lucky Kejvalové vhodná na ohrazení pískoviště pro děti.
 • Osadit růžemi u vstupní brány do labyrintu.
 • Ostříhat trávy.
 • Upevnit kameny u vchodu do posvátného místa.
 • Posekat vysokou trávu v labyrintu.
 • Vytvořit ve skalce z kamene kříž a upravit skalku u vstupní brány do labyrintu. 
 • Odnést poraženou borovici k dřevníku a větší větve k táboráku, pohrabat malé větvé na ploše u plotu a také odnést k táboráku.
 • Najít a zasadit další borovičky.
 • Vyřešit dolní nouzový vjezd.
 • Posunout  káru Pavla dál k posv. místu NEJPOZDĚJI DO 14.3. před příjezdem studnařů
 • Bagrista Přivést kamení a upravit terén před hlavím vjezdem, ke spodní cestě a na koleje příjezdové cesty
 • Studnaři - zajistit dozor hydrogeologa.
 • Připravit plochu na pískoviště.
 • Upravit plochu na bazének, upravit okolí a srovnat terén rozrytý po bagru.
 • Natažení pevného pletiva přes spodní cestu - proti srnkám.
 • Vykopat díry pro zasazení růží ke vchodu do posvátného místa
 • Rozmístnit dekorativní pařezy
 • Dokončit novou kamenitou cestu před vjezdem k hlavní bráně
 • Uříznout vyvrácenou borovici a ostatní suché stromy a větve
 • Dokončit kamenitou cestu v posvátném místě.
 • Vytvořit symbolický vchod z kamenů a branky. Upravit okolí.
 • Vybrat kameny z vybagrovaných částí. Upravit okolí a uklidit. 
 • Odvést písek od posvátného místa ke sklípku.
 • Rozřezat pražce a sloupy přenést k základům pro zasypání příprava pro bagristu. Část sloupů rozřezat na stejnou délku a ponechat ve spodní části pro opěru kompostu.
 • Vytvořit ve spodním rohu u táboráku kóji ze zbylých sloupů pro umístění kompostu.
 • Odnosit na hromadu, vyryté pařezy a kořeny spálit.
 • Odnosit zhrabanou trávu do vyrobeného kompostéru.
 • Odvést lednici, suť a lino nebo plachtu vedle místa, kde byla naskládaná okna do sběrného dvora.
 • Postavit nový budnik elektro využít rozvody elektro a vybudovat osvětlení u přístřešku, stanů Pořezat zbylé uschlé stromy pořezané dřevo uložit do přístřešku..
 • Vyklidit upravit a natřít zadní přístřešek, vyrobit novou střechu. Vytvořit opěrnou kamennou zíďku a malou skalku vyrovnat nově vytvořenou plochu pod přístřeškem, vydláždit kamenem, pro umístění stolu s lavicemi,dokončit kamený táborák, vyrovnat plochu kolem táboráku a osít travním osivem, vyrobit špalky, nebo 3 lavice z půl kulatiny na sezení při opékání buřtů instalovat okap. Ntřít hnědou barvou.
 • Zbourat starou kadibudku - vyrobit a  postavit novou.
 • Vyklidit a upravit kurník.
 • Rozbít betonový základ po bývalém stojanu na rožnění, vytvořit betonový základ.
 • Vybrat předem nový plot bránu  pro nový vjezd, zakoupit, vykopat díry na sloupky, zabetónovat   postavit betonové sloupky a obložit kamenem, usadit bránu zaspárovat sloupky a natáhnout pletivo.
 • Upravit horní vjezd pro studnaře. Posekat kopřivy a roští. Uříznou jeden sloupek a uvolnit průjezd přes dvě plotová pole.
 • Uřezat různé železné tyče na vodu a sloupek v betonu u kompostéru.
 • Návrh umístění posvátného místa zbudovat kamený labyrint.
 • Vytvořit přechodové kamené schůdky u rampy.
 • Návrhy rozmístění účelových zón., návrh osázení zahrady (Tomáš), vykopat díry pro vysazení ovocných stromů, bobulovin a keřů. Zasadit ovpcné stromy.
 • Dodělávka antoníčka, obnažit kabely rozvedené lektřiny před bagrováním.
 • Zarovnání terénu  v zóně pro stany, vybrat kameny na hromadu pro další použití, pohrabat, uválcovat a zasít travní osivo.
 • Návrhnout a vytvořit prostor pro poradní kruhy, osít travním osivem,  osít labyrint trávou.
 • Realizacea osázení  bylinkové skalky,  prostor posvátné zóny a okolí obložit kamenem a osázet. Vytvořit vstupní bránu.
 • Zavěsit houpací sítě mezi stromy.
 • Pokácet a rozřezat miraberku  odklidit a spálit vybagrované kořeny, 2 mirabelky porazit a všechny větve mirabelky rozřezat a spálit.
 •  Vykopat kopřivy u spodního vjezdu.
 • Návrh budoucího jezírka , vybudovat kamené schody k jezírku. Převést kameny z místa ke stanování k jezírku. Po vybagrování převozit písek do jezírka a vytvořit kamenné okolí jezírka a skalku. Dokončit nově vytvořenou terasu pro zpevnění svahu pod posvátným místem, vytvořit opěrné kamenné zídky a osázet.
 • Odvést nahromaděný odpad do sběrného dvora. Uzavřít pozemek pletivem dolní i horní vjezd.
 • V lomu najít a přivést další menhiry pro vytvoření symbolického vstupu do posvátné zóny, Zajistit dohled při vrtání studny. Vysbírat kamínky na zaseté trávě na stanové ploše. Zasít trávu do labyrintu, dosít trávu na stanovou plochu.
 • Nanosit z pozemku kameny k lesíku pod vjezdovou bránou, vybudovat kamennou zídku a tím zpevnit svah.
 • Rýžovým koštětem vydrbat novou kamennou podlahu v přístřešku.
 • Pokračovat v sázení skalniček do skalek. Vykopat  starý drátěný plot "zarostlý" v zemi ve vrchním vjezdu pro studnaře.
 • Osvobodit břízu u cesty od vrostlých cihel do kmenu.Uříznout a rozřezat ulomenou borovici a suché smrky nad vstupní bránou.
 • Vytvarovat nově vybagrovanou terasovitou plochu. Přemístit písek na dno vybagrovaného jezírka. Dotvořit a osázet okolí jezírka. Vytvoření a osázení skalky nad jezírkem.
 • Umístit kameny k jezírku a zasadit trávy u jezírka a dokončit kamenné okolí.
 • Uklidit zbývající písek a příkrýt plachtou. Vykopat zem po táboráku před vstupem doposvátné zóny, zasypat kameny, pískem a zeminou pod plachtou  nad labyrintem.
 • Posekat trávu  v místě  pro stany  a v labyrintu. Vykopat jamky pro zasazení sklaníků kolem  jezírka, instalovat a upevnit pomocí hřebů protierozní kokosovou síť. Do jamek zasadit cca 60 - 70 ks skalníků. 

FIRMY - aktuální stav

Bagrista

Zbouraný sloupek u brány pro vjezd bagru, vybouraný sklep. Sklep s pražci zasypán vrstvou hlíny s kamením cca 1m. Žulové kostky se nepodařilo zachránit. Jsou vyryty všechny kořeny a opěrné roury na spodní stráni. Rozšířena je střední vodorovná plocha. Zvětšení střední vodorovné plochy  do nepravidelného  oválu vybagrováním směrem k plotu a do horní stráně cca 18 x 20 m. Zlikvidovat zadní táborák  Zlikvidovat suť ze zadního spodního rohu a prodloužit posezení v altánu, zlikvidovat místo na rožnění a na stejném místě vybagrovat díru pro vybudování sklípku, zlikvidovat přední táborák a vytvořit vodorovnou plochu pro stany u dolní části cesty zavést díru po původní kadibudce a díru odpadu u kompostu. Odvést železný odpad. Rozšířit horní cestu u posvátného místa pro vybudování labyrintu. Dokončit rozšíření pro labyrint, Vybagrovat místo pro jezírko, včetně okolních pařezů. Vytvořit valy okolo jezírka adokončit plochu  pod posvátným místem. vyrýt pařez uprostřed spodní stráně. Vytvořit zde rovinu průměr 3m pro zasazení lípy. Rozšířit základové rýhy u sklípku dle nákresu. Zasypat sklípek. Vytvořit plchy na dětské pískoviště a bazéneka a rýhu pro kameny ke vstupu do posvátného místaVytvořit brázdu k zasazení kamenů okolo poradního kruhu. 


Elektrikáři

Je hotová smlouva s ČEZ. Identifikováno podzemní vedení kabelu od skříně elektroměrů. V týdnu od  3.5 do 9.5. by měla být akce zahájena. Bude instalován nový elektroměr, napětí 220V a 380V. Zatím jistič 16 A H O T O V O . Proměřit trasu rozvodů elektříny do přístřešku, ke stanům a posvátnému místu. H O T O V O


Hydrogeolog - studnaři

Podána žádost na zkrácení vzdálenosti vrtu od okolních  lesních pozemků na .odboru životního prostředí - lesní hospodářství. P O V O L E N O.  Proveden hydrogeologický průzkum dle map s odhadní cenou celé akce. Zadána objednávka vybrané firmě, zahájeno schvalovací řízení a povolení stavby. P O V O L E N O 


Geodet

Objednat prověření hranice části pozemku - vjezd přes pozemek souseda (věcné břemeno)  H O T O V O Hranice pozemku je v geodetické toleranci 1,5 m. Jako řešení sporu se sousdem navrhuji: stávající bránu zrušit a vytvoři samostatný hlavní vjezd na horní cestu. Dolní vjezd zrušit a vytvořit pouze plot. Nové oplocení vsunout směrem do našeho pozemku. 2 parkovací místa na našem pozemku by pak zůstala před vstupní branou.O D S O U H L A S E N O 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 © SANOKUNDIO