Brigáda

DOTAZ: Mám nechat od bagristy vytvořit také rovnou hrací plochu pro děti? (pískoviště, houpačka, prostor pro nafukovací bazenek, ... ?????) ještě před uzavřením, oplocením pozemku pro vjezd do spodní čáti zahrady? Kteří rodiče by toto chtěli vytvořit pro děti současné i budoucí? Nebo děti neřešit? Prosím o  rychlé odpovědi. 

NOVÉ FOTKY Z POSLEDNÍ BRIGÁDY - 13. 9. 2019 na odkazu níže !!!

TERMÍNY NOVÝCH BRIGÁD

20.-22.9.2019 Zatím jsou přihlášeni: Kovářovi, Makovcovi, Zuzka,Tamara, Jožka, Berní,Vítovi, Sedlákovi, Bárta, Benešová

12.-13.10.2019. Zatím jsou přihlášeni: Kadlecovi, Kleinerovi, Makovcovi,Tamara, Zuzka, Jožka, Radek Vařecha.

Dotazy na mob.  731 488 517 nebo pište na stastna@centraprozdravi.cz

Fotky z  předchozích brigád :

https://mracek.centraprozdravi.cz/index.php/s/nGSBFXcP4yA8Wci

Výzva:

Zdravím vás. Nastal čas na osázení skalky u labyrintu a poté budeme pokračovat s další výsadbou.
Prosím, napište mi do mailu, které skalničky můžete nabídnout a na základě vašich darovaných rostlin budeme volit.... díky t. sedlak@centraprozdravi.cz

 


Brigádnické práce:

0. Rozřezat pražce a sloupy  - přenést k základům pro zasypání - příprava pro bagristu. Část sloupů rozřezat na stejnou délku a ponechat ve spodní části pro opěru kompostu.

1. Vytvořit ve spodním rohu u táboráku kóji ze zbylých sloupů pro umístění kompostu.
2. Odnosit na hromadu, vyryté pařezy a kořeny - spálit
3. Odnosit zhrabanou trávu do vyrobeného kompostéru

4. Odvést lednici, suť a lino nebo plachtu vedle místa, kde byla naskládaná okna do sběrného dvora
5. Postavit nový budnik elektro využít rozvody elektro a vybudovat osvětlení u přístřešku, stanů a posvátného místa (Pavel)
6. Pořezat zbylé uschlé stromy - pořezané dřevo uložit do přístřešku
7.  Vyklidit  upravit a natřít zadní přístřešek, vyrobit novou střechu. Vytvořit opěrnou kamennou zíďku a malou skalku vyrovnat nově vytvořenou plochu pod přístřeškem, vydláždit kamenem, pro umístění stolu s lavicemi,dokončit kamený táborák, vyrovnat plochu kolem táboráku a osít travním osivem, vyrobit špalky, nebo 3 lavice z půl kulatiny na sezení při opékání buřtů instalovat okap. Ntřít hnědou barvou
8. Zbourat starou kadibudku - vyrobit a  postavit novou .
9. Vyklidit a upravit kurník 
10. Přebrat dřevo v druhém přístřešku. Vytvořit novou střechu a zabednit zadní a boční stěny paletami.
11. Zbudovat podzemní sklípek,  rozbít betonový základ po bývalém stojanu na rožnění, vytvořit betonový základ, a nástavbu.
12. Vybrat předem nový plot bránu  pro nový vjezd, zakoupit, vykopat díry na sloupky, zabetónovat   postavit betonové sloupky a obložit kamenem, usadit bránu a natáhnout pletivo
13. Upravit horní vjezd pro studnaře. Uříznou jeden sloupek a uvolnit průjezd přes dvě plotová pole . Po dokončení prací vyřešit nový nouzový vjezd.
14. Uřezat různé železné tyče na vodu a sloupek v betonu u kompostéru
15. Návrh umístění posvátného místa zbudovat kamený labyrint
16. Vytvořit přechodové kamené schůdky u rampy a další schúdky ve středu zahrady na horní a dolní stráň
17. Návrhy rozmístění účelových zón., návrh osázení zahrady (Tomáš),
18.  Návrhnout nářaďový domek a umístit jej vedle kadibudky. 
19. odklizení hromad s trávou 
20. dodělávka antoníčka, obnažit kabely rozvedené lektřiny před bagrováním
21. zarovnání terénu  v zóně pro stany, vybrat kameny na hromadu pro další použití, pohrabat, uválcovat a zasít travní osivo
22. návrh vytvořit nový dřevěný prostor pod rampou se stříškou pro umístění zásobníku vody, (sprchu)?    
23. vytvořit prostor pro poradní kruhy, osít travním osivem,  osít labyrint trávou.
24. realizace bylinkové skalky + osázení, vyřešit okolní prostor mezi kruhem a labyrinte, - osadit  (půdokryvné rostliny, keře, jehličnany)?
25. zavěsit houpací sítě mezi stromy.
26. pokácet a rozřezat miraberku  odklidit a spálit spálit vybagrované kořeny, 2 mirabelky porazit a všechny mirabelky rozřezat a spálit
27. pokračovat v likvidaci - vykopání podrostu myrabolánu, vykopat kopřivy u vjezdu
28. návrh budoucího jezírka , vybudovat kamený vstup a schody k jezírku. Převést kameny u místa ke stanování k jezírku. Po vybagrování převozit písek do jezírka a vytvořit kamenné okolí jezírka. Dokončit nově vytvořenou terasu pro zpevnění svahu pod posvátným místem, vytvořit opěrné kamenné zídky.

29. Odvést nahromaděný odpad do sběrného dvora. (kromě železa, to odveze bagrista)

30.Zasít trávu do labyrintu, dosít trávu na stanovou plochu. 

31. Vysbírat kamínky na zaseté trávě na stanové ploše.

32. Nanosit z pozemku kameny k lesíku pod vjezdovou bránou, vybudovat kamennou zídku a tím zpevnit svah.

33. Rýžovým koštětem vydrbat novou kamennou podlahu v přístřešku.

34. Vybudovat venkovní kuchyň z obou boků přístřešku - skřínky s dvířky a policemi + horní desku

35. Vytvořit brázdu k zasazení kamenů okolo poradního kruhu.

36. Pokračovat v zasévání skalniček do skalek.

37. Najít na pozemku vhodné kameny k dovytvoření hranice poradního kruhu.

38. Přestěhovat na prohnutou střechu dřevníku na zimu vlnité plechy.

39. Osvobodit břízu u cesty od vrostlých cihel do kmenu.

40. Vytvarovat nově vybagrovanou terasovitou plochu pro účel reflexní terapie a zasypat kačírkem.                                                                                                                              


Pro ty, co neznají cíl, tak zde je GPS: 49.8413242N, 14.4683925E
Na pozemku je málo místa, takže bude nutné vybalit na místě a poté se vrátit zpět na silnici a zaparkovat na obecním parkovišti u sběrného dvora, které je hned naproti výjezdu na silnici. Kdo bude chtít přenocovat, tak širák/stan/celta nebo ***** hotel Golden Prague, Praha1 (platí si každý sám). Pro uskladnění jídla a vody postavíme altán, ve kterém by se dalo z nouze i přespat na karimatce.


FIRMY - aktuální stav

Bagrista

Zbouraný sloupek u brány pro vjezd bagru, vybouraný sklep. Sklep s pražci zasypán vrstvou hlíny s kamením cca 1m. Žulové kostky se nepodařilo zachránit. Jsou vyryty všechny kořeny a opěrné roury na spodní stráni. Rozšířena je střední vodorovná plocha. Zvětšení střední vodorovné plochy  do nepravidelného  oválu vybagrováním směrem k plotu a do horní stráně cca 18 x 20 m. Zlikvidovat zadní táborák      Zlikvidovat suť ze zadního spodního rohu a prodloužit posezení v altánu, zlikvidovat místo na rožnění a na stejném místě vybagrovat díru pro vybudování sklípku, zlikvidovat přední táborák a vytvořit vodorovnou plochu pro stany u dolní části cesty zavést díru po původní kadibudce. Odvést železný odpad. Rozšířit horní cestu u posvátného místa pro vybudování labyrintu. Dokončit rozšíření pro labyrint, Vybagrovat místo pro jezírko, včetně okolních pařezů. Prohloubit prostor pod rampou, vyrýt pařez uprostřed spodní stráně. Vytvořit zde rovinu průměr 3m pro zasazení lípy. Rozšířit základové rýhy u sklípku dle nákresu.


Elektrikáři

Je hotová smlouva s ČEZ. Identifikováno podzemní vedení kabelu od skříně elektroměrů. V týdnu od  3.5 do 9.5. by měla být akce zahájena. Bude instalován nový elektroměr, napětí 220V a 380V. Zatím jistič 16 A H O T O V O . Proměřit trasu rozvodů elektříny do přístřešku, ke stanům a posvátnému místu. H O T O V O


Hydrogeolog - studnaři

Podána žádost na zkrácení vzdálenosti vrtu od okolních  lesních pozemků na .odboru životního prostředí - lesní hospodářství. P O V O L E N O.  Proveden hydrogeologický průzkum dle map s odhadní cenou celé akce. Zadána objednávka vybrané firmě, zahájeno schvalovací řízení a povolení stavby. P O V O L E N O Předpokládaný termín vrtu zůstává - říjen.


Geodet

Objednat prověření hranice části pozemku - vjezd přes pozemek souseda (věcné břemeno)  H O T O V O Hranice pozemku je v geodetické toleranci 1,5 m. Jako řešení sporu se sousdem navrhuji: stávající bránu zrušit a vytvoři samostatný hlavní vjezd na horní cestu. Dolní vjezd zrušit a vytvořit pouze plot. Nové oplocení vsunout směrem do našeho pozemku. 2 parkovací místa na našem pozemku by pak zůstala před vstupní branou.O D S O U H L A S E N O 
 

 © SANOKUNDIO