Místo setkávání absolventů SanoKunDio®

    S radostí oznamuji, že jsem pořídila přírodní zahradu o rozloze cca 4000 m2, která bude od roku 2020 sloužit absolventům výuky projektu SanoKunDio®  jako "Energetivké lázně" pod širým nebem. Tato zahrada, o kterou se budeme také společně starat, se pro nás stane oázou ticha a klidu. Místem intenzivní energetické harmonizace  kam se budeme rádi vracet, abychom načerpali nové síly pro zdárné překonání transformačního procesu.

Místo mě zaujalo zejména svými vysokými vibracemi s příznivými uzdravujícími a uzemňujícími účinky. Nachází se v obci Krňany, v biokoridoru, uprostřed CHKO, v malebném území mezi řekou Vltavou a Sázavou. Nejbližší okolí dává příležitost k ozdravným turistickým vycházkám a koupání ve Vltavě. Krásná krajina s úchvatnými výhledy na meandry řeky Vltavy přispívá uzdravování duše. (viz foto).

Pokud jste žákem projektu, seznamte se se záměry pořádaných akcí a s dalšími důležitými podrobnostmi, abyste zjistili, zda splňujete podmínky účasti na akcích a posoudili, zda se s radostí připojíte mezi pokročilé žáky a budete toto místo SanoKunDio® spolu s námi vytvářet, zušlechťovat a zároveň využívat pro svou relaxaci, energetické sebeuzdravování a tím i pro svůj vibrační posun. V případě zájmu nebo nejasností kontaktujte průvodce Etikoprevence na adrese klofandova@centraprozdravi.cz

Krásná okolní krajina

Dotváříme prvky enegetické zóny

 
 
 

 © SANOKUNDIO