Knižní tvorba našich žáků

Představujeme vám knižní tvorbu žáků našeho projektu. Knihy vznikly pod vlivem duchovního poznání, které žáci díky projektu získali. Nemusíte pochybovat o jejich kvalitě, protože vznikly tak jako knihy autorky projektu pod vedením duchovních průvodců. Každá kniha je jiná, ale všechny přinášejí lidem důležitá poselství. Více vám napoví recenze.

Kniha Mulaj byla vydána v tištěné podobě na náklady autora a proto se v případě zájmu objednává  prostřednictvím tohoto webu přímo u něj. Tuto objednávku tedy nelze spojit s objednávkou tištěných knih autorky projektu. Děkujeme za pochopení.

Další dvě knihy Reinkarnace bez opuštění těla a O dětské duši jsou k dispozici pouze v PDF verzi, ale neubírá to na jejich hodnotě. Objednávkou těchto knih můžete přispět na jejich vydání v tištěné podobě. Částky za PDF knihy se poukazují do dobročinné sbírky projektu, kterou jsme společně založili.

Dík patří našim žákům, protože to byli oni, kteří nás na tuto myšlenku přivedli. Sbírka se vytváří i z darů realizační skupiny a dobrovolně přispívají z vděčnosti za pomoc i někteří naši žáci. V prvních letech po založení projektu jsme vše takto nastřádané věnovali pro pomoc postiženým dětem.

Nyní nám sbírka pomáhá pokrývat výdaje spojené s realizací projektu SanoKunDio®. Osvětu šíříme mezi veřejností ve svém osobním volnu bez nároku na odměnu. Sbírka nám také umožňuje poskytnout ve výjimečných případech příspěvek na uzdravující zásah nebo na zakoupení učebnic. Oprávněnost tohoto požadavku ověřujeme mimosmyslově.

Děkujeme za vaše objednávky a důvěru v projekt SanoKunDio®.


Kontakt

 Mgr. Zuzana Šťastná - správce sbírky
e-mail: stastna@centraprozdravi.cz


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO