VÝZNAM PUBLIKACÍ

Knihy přispívají k plnění poslání projektu tím, že odhalují tajemství duchovního uzdravování, o němž nemá většina lidí ani ponětí. Psaní knih nebylo vedeno záměrem vytvořit novou výdělečnou činnost, ale touhou přiblížit neuvěřitelná poznání z mé cesty za pravdou o nás samých, lidských bytostech, které o sobě nevědí téměř nic, přestože si myslí pravý opak. Knihy slouží jako účinná příprava před vstupem do projektu, používají se dále jako příručky pro duchovní sebeuzdravování a provádění nutných životních změn v procesu transformace vědomí. Každá kniha má svou vlastní záložku, která čtenáři přináší osobní poselství.

Knihy mají příznivý uzdravující účinek díky energetickému vyzařování. Pro jejich obsah a zaměření jsou používány také jako biblioterapie (uzdravování četbou). Slouží i jako učebnice. Vzhledem k poslání knih není doporučeno je půjčovat, měly by stále zůstat v dosahu člověka, který si je pořídil, nebo toho, jemuž byly darovány.

Díky sbírce projektu, do které každý z nás přispívá, je možné využít také bezplatné zaslání knížek lidem nacházejících se ve finanční nouzi. Pokud i vy patříte do této skupiny, uveďte to ve své objednávce. Pravdivost skutečné finanční nouze si ověřuji pomocí duchovního sdělení a to od doby, kdy byla dobročinnost zneužita při požadavku o pomoc postiženému dítěti. U knih ještě nikdo dobročinnost nezneužil a já věřím, že to tak zůstane i nadále. 

Knihy obsahují velmi cenné informace pro život a zdraví člověka, a proto mně záleží na tom, aby se dostaly do rukou toho, kdo si jich bude vážit. Proto v opačném případě o zaslání knih nežádejte!

Děkuji za váš zájem a přeji vám, aby každá vybraná kniha pozvedla vašeho ducha.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO