Cesta psychospirituální krize

Autoři:   Mgr. Radka Fleischmannová                      Marek Fleischmann Bc.


Vydáno:  přechodně  pouze v PDF verzi


Cena:   řešena formou příspěvku do sbírky 


Způsob objednání: objednávkový formulář pod recenzí


Poznámka: Tato kniha popisuje transformační procesy provázející očistu lidské duše na všech úrovních  bytí v průběhu psychospirituální krize. Je propojena s  knihou Záchranná síť II. díl, na kterou se v textu odkazuje. Více ... zde.RECENZE

Dramatický příběh matky a dospělého syna, kteří se rozhodli pro poučení druhých zveřejnit svou strastiplnou cestu psychospirituální krizí jednoho z nich. Příběh, který se jeví jako sci-fi, je ve skutečnosti velmi podobný příběhům lidí, kteří jsou nakonec hospitalizováni na psychiatrických odděleních, kam je nechali jejich zoufalí příbuzní z nevědomosti odvést.

Je na čase, aby se lidé seznámili s tím, jak předejít situacím, které k nedobrovolné hospitalizaci vedou, a jaké jsou spouštěče psychospirituální krize. Je nejvyšší čas věnovat se prevenci, jíž se psychiatrie nezabývá, protože u většiny svých pacientů nezná duchovní ani energetické příčiny vzniku jejich stavů. Prevence je nezbytná, protože se budou v rodinách stále více objevovat tyto případy, s nimiž si lidé ani psychiatři nebudou vědět rady.

Již dnes se množí pokusy o sebevraždu, aniž by se moderní medicína zabývala tím, kde se berou zžíravé myšlenky a hlasy, které lidi k sebevraždám vedou. Přibývá rodin, v nichž se některý z jejich členů dostává do stavů, které moderní medicína mylně označuje psychózou či schizofrenií. Tito lidé se ocitají nejprve ve stavu, který medicína označuje jako deprese. Někteří trpí nespavostí, postupně prožívají i různé nepochopitelné stavy, jimž nerozumí, a ze strachu, že budou označeni jako blázni, je před ostatními skrývají. Lékové drogy jim nezabírají a postupně může vše vyvrcholit právě v tzv. psychospirituální krizi. Lidé končí na psychiatrii jen proto, že jsou duchovně nevědomí. Nejsou si vědomi ani toho, že psychiatrické drogy, které užívají, poškozují kromě jiného i jejich duši a zastavují proces jejího vývoje.

Příběh budete číst jedním dechem. Neslouží jen pro poučení, ale je zároveň varováním, protože nastala doba umocnění duchovního vývoje lidstva, které je ohroženo právě hlubokou duchovní nevědomostí svého bytí. Každý člověk na planetě Zemi se nachází v určité fázi svého duchovního vývoje, a ten je třeba podpořit a korigovat, ne zastavovat lékovými drogami.

V příběhu se prolíná prožívání psychospirituální krize, kterou procházela matka, s prožíváním nejprve duchovně nevědomého syna, který se v procesu postupně duchovně probouzel, a tím mohl matce poskytnout podporu jako „nápomocná osoba - ochránce“. Cenné zkušenosti, které takto získali, budou moci zužitkovat v projektovém týmu, v němž se soustředí vyspělé lidské duše, které si zasloužily, aby jim Bůh dopřál štěstí podílet se na ušlechtilém záměru ukrytém pod jeho názvem - Centra pro zdraví. Bude záležet jen na tom, zda zvládnou i zkoušky, které na ně ještě čekají. Projekt je ojedinělý svým posláním i hodnotou, jakou lidem přináší, a tou je také poznání Boží pomoci při vývoji jejich duše.  

pod Božím vedením přijala Jožka Wenkeová
duchovní léčitelka autorka projektu Centra pro zdraví
Transformace vědomí – duben 2017


Vaše jméno a příjmení *:

Váš email *:

Telefon *:

Jak jste se o nás dozvěděli? *:

Bezpečnostní kod opište do spodní kolonky *:

CAPTCHA* povinné položky

 
 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz