KNIHY PDF - PODPORUJÍ VÁS I PROJEKT

Spisovatelská činnost duchovní učitelky a duchovní průvodkyně podporuje projekt také finančně, protože se vzdaly nároku na odměnu z prodeje vzdělávacích knížek  v PDF verzi. Tyto částky se poukazují do dobročinné sbírky projektu, kterou jsme společně založili.

Dík patří našim žákům, protože to byli oni, kteří nás na myšlenku založit sbírku přivedli. Sbírka se vytváří i z dalších darů nás všech a dobrovolně přispívají z vděčnosti za pomoc i někteří naši žáci. V prvních letech jsme vše takto nastřádané věnovali pro pomoc postiženým dětem.

Nyní nám sbírka pomáhá pokrývat výdaje spojené s osvětou projektu SanoKunDio®. Osvětu šíříme mezi veřejností ve svém osobním volnu bez nároku na odměnu. Upozorňujeme na naléhavou potřebu ozdravění celé společnosti, zejména rodin s dětmi a zároveň nabízíme řešení zavedením Rodinné výuky duchovního sebeuzdravování s vytvářením "Rodinných center zdraví".

Sbírka nám také umožňuje poskytnout v některých případech bezplatný uzdravující zásah u postižených dětí. Můžeme z ní čerpat v některých případech příspěvek na zakoupení učebnic. Oprávněnost požadavku zjišťujeme mimosmyslově.

Knihy v PDF verzi si můžete objednat přes objednávkový formulář. Nachází se u každé jednotlivé knihy. Vaší objednávku s vámi vyřídí správce sbírky.

Věříme, že se i tyto knihy stanou věrnými průvodci na vaší duchovní cestě.

Odkazujeme vás také na zajímavý článek o nás  v časopise Meduňka.

Děkujeme za váš zájem i důvěru v projekt SanoKunDio®.


Kontakt

 Mgr. Zuzana Šťastná - správce sbírky
e-mail: stastna@centraprozdravi.cz


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO