PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVKY DO SBÍRKY

Našim žákům patří dík, protože to byli oni, kteří nás přivedli na myšlenku založit v rámci projektu dobročinnou sbírku. Sbírku z dobrovolných darů nás všech, na které se i oni z vděčnosti za pomoc dobrovolně podílejí. Sbírka nám pomohla vytvořit finanční rezervu. V první fázi jsme vše takto nastřádané věnovali pro pomoc postiženým dětem.

Nyní nám sbírka pomáhá pokrývat výdaje spojené s osvětou a propagací projektu. Můžeme si dovolit pořádat přednášky a Besedy, při kterých seznamujeme veřejnost s působením našeho projektu a naší vizí. Tuto prospěšnou činnost vykonáváme dobrovolnicky, ve svém osobním volnu. Upozorňujeme na naléhavou potřebu ozdravění celé společnosti, zejména rodin s dětmi a zároveň nabízíme řešení zavedením Rodinné výuky duchovního sebeuzdravování s vytvářením "Rodinných center zdraví".

Sbírka nám umožňuje poskytnout také v některých případech bezplatný uzdravující zásah u postižených dětí. Máme také možnost poskytnout v některých případech příspěvek na učebnice spojené s Rodinnou výukou. Oprávněnost požadavku zjišťujeme mimosmyslově. 

Do sbírky přispívá i spisovatelská činnost duchovní léčitelky a průvodkyně, které  se vzdaly nároku na zisk ze vzdělávacích knih - učebnic v PDF verzi. Tyto knihy si můžete objednat přes objednávkový formulář, který se nachází u každé jednotlivé knihy.

Předem děkujeme všem za tuto podporu naší bohulibé činnosti.


Kontakt

 Mgr. Zuzana Boháčová - správce sbírky
e-mail: bohacova@centraprozdravi.cz


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO