Recenze knih s poděkováním

Můj příspěvek je o drahocenném pokladu, který sepsala a vydala duchovní léčitelka paní Jožka Wenkeová. Tímto drahocenným pokladem jsou knížky, odkrývající duchovní poznání, poselství a tajemná sdělení duchovního světa.

Když se zamyslím, zda-li jsem někdy něco podobného četla, musím si upřímně přiznat, že v této podobě nikoliv. A to jsem přečetla hodně „duchovní literatury“ a obeznámila se s mnoha pohledy a názory různých autorů včetně psychologů a psychoterapeutů na duchovní svět, původ nemocí, energetický systém člověka apod. Cítila jsem však, že v mnohých knihách něco chybí, a to vnitřní oslovení, podpora hledajícím lidem a Víra v Boha. A hlavně chyběla mnohdy vlastní zkušenost autorů s duchovním poznáním a prožitky s probouzením duše a transformačním procesem.

Knížky duchovní léčitelky paní Jožky Wenkeové jsou nejenom čtivé a srozumitelně sepsané, ale především oslovují každého do hloubky jeho duše. Každému čtenáři se dostává duchovního poznání a odhaluje se mu toliko tajemství z duchovního světa skrze vlastní prožitky, nakolik je v okamžiku otevření knížky jeho duše připravena. Duchovní poznání je tak obohaceno zkušenostními prožitky, zkouškami a lekcemi, které může čtenář prožívat do té míry, do jaké je připraven a otevřen transformačnímu procesu.

V čem jsou tedy knížky pí. Wenkeové pokladem? Každému čtenáři zprostředkovávají hluboké poznání z duchovní roviny, probouzejí duši, provázejí transformačním procesem, vedou k Lásce a Víře v Boha Všemohoucího, ukazují cestu k sebeuzdravování skrze vlastní víru a promlouvají k duši čtenáře, jakoby byly některé pasáže sepsány právě pro ni. V tom je to „kouzlo“ těchto knížek, které mnohdy ani čtenář nezaznamená. V knížkách, sepsaných prostřednictvím mimosmyslového vnímání, je energetické poselství pro každého čtenáře, který věří v Boha nebo je na cestě k této Víře. Čím je Víra a Láska k Bohu Všemohoucímu upřímnější a modlitby pokornější, tím může energie vycházející z textů knížek více působit na duši čtenáře a jeho víra v Boží spravedlnost a uzdravování se tak stává nedílnou součástí jeho pozemského života, stejně tak jako modlitby plné pokory.

Knížky odhalují i tajemství původu nejrůznějších „nemocí“ včetně odhalení poznatků z napadání energetického systému energiemi zla a ukazují nám možnosti sebeuzdravování, kterého lze dosáhnout osvobozovacím procesem skrze modlitby a Víru v Boží Všemohoucnost, Vševědoucnost, Spravedlnost, Milosrdenství a Uzdravení. Každá popsaná stránka je slovem Božím a darem pro každého čtenáře, který knížku otevře a začne číst. Slova jsou živým poselstvím z duchovní roviny. Uzdravení je dar z čiré Milosti, který k nám přichází, ke každému toliko, jak s Vírou v Boha a Láskou zachází….

S úctou a poděkováním duchovní léčitelce paní Jožce Wenkeové, zakladatelce projektu Centra pro zdraví.

Radka Fleischmannová


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.          

 
 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz