Autor:   Jožka Wenkeová


Vydání: 2010 -  2016 (1 - 3. vydání)


Cena: 1.110,- (včetně DPH) poštovné ZDARMA


Způsob objednání:  objednávkový  formulář 


Tuto Originální edici doplňuje důležitá kniha a zároveň učebnice "Paměti léčitelky", která je v tištěné podobě rozebrána a je třeba jí objednat zvlášť v PDF verzi.

Každá jednotlivá kniha této edice rozvíjí obsah ostatních, a tak vzniká ucelený vzdělávací celek pro celý výukový program. Tímto způsobem se  postupně vytváří neobvyklé duchovní vedení, které je stále na dosah ruky, abyste se k němu mohli opakovaně vracet a najít v něm odpovědi na své otázky. Bude vám ukazovat cestu, po které můžete bezpečně kráčet za zdrojem vašeho života sami, aniž byste museli vydávat peníze za další naše služby nebo semináře, kurzy a různá zasvěcení, které se v ČR nabízejí.

Pod tímto duchovním vedením budete postupovat krok za krokem a světelný zdroj, ke kterému je třeba se přibližovat, vás bude zároveň uzdravovat podle toho, jak si to svým životem zasloužíte. Knihy vás navedou, jak máte uplatnit získané duchovní poznání v každodenním životě, abyste mohli pro své zdraví a životní pohodu využívat pomoc nejmocnější síly vesmíru - pomoc Boží. Ukážou vám cestu, jak se dopracovat k přirozenému zdraví těla i duše bez lékových drog a jak si tento stav udržovat, abyste se stali zcela nezávislými na pomoci druhých lidí. Odhalí vám tajemství duchovního uzdravování a sebeuzdravování s pomocí víry a modlitby. Požehnání pro tuto cestu získáte při návštěvě duchovního léčitele, tak jak je v knihách popsáno.

Knihy se pro vás stanou prostředníkem Božího vedení, které se také podílelo na jejich vzniku. Nedoporučuji knihy půjčovat mimo domov.

Každá kniha je originálem, ani jedna nepředává nic, co by bylo pouze naučené. Žádná část textu není převzata od jiného knižního autora ani z žádné přednášky. Proto pokud již patříte mezi "hledající" a chcete se posunout v duchovním vývoji, neobávejte se, že v knihách najdete pouze to, co již znáte.

Každá kniha je jedinečná svým obsahem, který je zároveň biblioterapií (uzdravující četbou). Přináší mnohá duchovní poznání života nadpozemského i poučení a rady pro život pozemský. Věřte, že každou z nich budete číst jedním dechem.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.                                                               

    

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz