UPOZORNĚNÍ PŘED VSTUPEM DO VÝUKY.

1. Než se rozhodnete nastoupit jako žáci do výukového programu duchovního sebeuzdravování, zvažte, zda jste schopni se vypořádat se všemi překážkami, které duchovnímu uzdravení brání.

2. Počítejte s tím, že se setkáte s odlišným  přístupem, než na který jste byli zvyklí v běžné škole. Dostanete od nás neobvyklé rady a návody. Neobvyklé ale neznamená nesmyslné, udílíme pouze ty, které jsou účinné a v praxi ověřené. Bude ve vašem zájmu, abyste je uplatnili.

3. K duchovnímu uzdravování přistupujte s úctou a plnou vážností. Nepřicházejte pouze zkusit, zda bychom vám náhodou nepomohli. Duchovní uzdravování je součástí výuky, která se nezkouší, ale do které se vstupuje s pokorou, vírou v uzdravující Boží moc a s ochotou se na výuce a uzdravení aktivně podílet.

4. K rozhodnutí přihlásit se do Rodinného výukového programu potřebujete dospět sami na základě získaných informací. Není žádoucí vstoupit do výuky z donucení kvůli dítěti či partnerovi. Vždy je třeba zahájit výuku z vlastní vůle, především kvůli sobě a harmonizaci celé rodiny.

5. Nebudeme vás přesvědčovat ani prosit, abyste se uzdravili, to potřebujete chtít především vy sami, ale ve vašem zájmu na vás budeme při výuce přísní. Praxe nám ukázala, že shovívavost a benevolence nevedou k odstranění problému, ale oddalují konečné uzdravení, pokud k němu vůbec někdy dojde.  Přísnost znamená, že vás povedeme k tomu, abyste odstranili všechny výmluvy a předsudky. 

6. Připravte se na to, že si vás nebudeme hýčkat, ani vám nebudeme poskytovat úlevu, abyste k nám stále docházeli. Doporučíme vám ale, abyste výukový program dokončili. Naším cílem je dovést vás přímou cestou ke schopnosti vlastního duchovního sebeuzdravování, abyste cizí pomoc časem nepotřebovali, tedy ani naši. Proces sebeuzdravování si žádá sebedisciplínu a velkou trpělivost sám se sebou. Úsilí, které vynaložíte, se mnohonásobně vrací.

7. Duchovní uzdravení znamená postupné uzdravení lidské bytosti jako celku a ne jenom její části, fyzického těla. Proto nebývá jednorázovou záležitostí. Je spojeno s řadou potřebných změn postojů, přístupů k sobě samému, fyzickému tělu, ke své duši, k druhým lidem a hlavně k Bohu, síle, která vás v  průběhu celého procesu léčí a po zásluze také postupně uzdravuje.

8. Při duchovním uzdravování je podstatné docílit vašeho propojení s Bohem, pokud jste toho nebyli schopni sami, a vystavit vás tak působení Božího světla, které k vám začne proudit. To prostupuje celou vaší bytostí, přirozeně vás uspává, očišťuje, harmonizuje, zároveň také uzdravuje, avšak pouze do takové míry, jak jste si svým dosavadním životem zasloužili. Šťastní jsou ti, kteří si již svým uplynulým životem zasloužili Boží milost okamžitého uzdravení.

9. Každá pochybovačnost či zatrpklost vůči Bohu bez ohledu na to, jak vznikla, oslabuje působení Božího světla a v krajním případě zabrání jeho prostupu. Tento nežádoucí stav může změnit jen ten, kdo se chce uzdravit. V projektu přistupujeme k procesu duchovního uzdravování s plnou vážností, hlubokou pokorou, vírou a úctou, protože  jsme si vědomi toho, že mnozí se pokoušejí druhé léčit, ale léčení není uzdravení. Jen Boží síla má tu moc člověka skutečně uzdravit. Stejný přístup se očekává i od vás.

10. Toto vše by si měl uvědomit každý člověk, který přichází prosit naším prostřednictvím Boha o pomoc. Platí to i pro terapeuty a zdravotníky, kteří se na nás obracejí, protože si nedokáží sami pomoci. Stává se, že však některým vzroste spolu s vědomostmi jejich ego natolik, že jim nedovolí přijmout duchovní poznání ani naše rady, které by vedly k jejich uzdravení. Nedokáží se ani pokořit před Bohem, a tím také nemohou uzdravující Boží světlo pro sebe v plné míře přijmout. Takovým lidem nemůžeme pomoci do doby, než se jim podaří duchovním poznáním své ego potlačit a dostat se do tolik potřebné pokory.

Požádejte o pomoc až poté, co získáte základní přehled a budete si jisti, že jste stejně dobře připraveni přijmout naši pomoc, jako jsme i my připraveni ji poskytnout vám. ☺Bude líp!


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO