INFO PŘED OBJEDNÁNÍ

V  souvislosti s vrcholící fází procesu transformace vědomí lidstva zavádíme v projektu SanoKunDio® od 1.1. 2020 nové postupy, které se liší od pravidel nastavených při založení projektu v roce 2003. Období, ve kterém se nacházíme si žádá urychlenou pomoc lidem, kteří se ve svém duchovním poznání opozdili, stále neznají a neodstraňují skutečné prapříčiny svých nemocí, které brzdí jejich transformaci a znemožňují potřebný vibrační posun.

1. Proto duchovní léčitelka ruší osobní návštěvy a bude provádět zásah duchovní očisty a harmonizaci energetického systému dálkově v předem dohodnutém termínu. Zásah bude probíhat ve spánku během noci, v hodinách příznivých pro příjem Božího světla. Zásah provede postupně u každého člena rodiny zvlášť. Partneři tvoří spolu se svými dětmi jeden energetický celek, který je třeba zharmonizovat tak, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu energetickému vlivu, či rozlaďování.

2. Cílem projektu je předat zájemcům duchovní poznání a návody, jak trvale udržovat získanou energetickou harmonii sobě i nezletilým dětem, jak dosáhnout soběstačnosti v sebeuzdravování a tím podpořit svůj transformační proces. Slouží k tomu samostudium knih autorky projektu.

3. Knihy si objednejte obratem přes tyto webové stránky, pozorně si je před vyplněním objednacího formuláře prostudujte a připravte se tak na zásah léčitelky. Ihned po zásahu začněte studovat knižní příručky a uvádějte do praxe rady a návody etikoprevence. V rámci výukového programu budete mít možnost si objednat další nápomocné projektové služby, uvedené v aktuálním ceníku,

4. Dálkový energetický zásah (EZ) duchovní léčitelky je jednorázový a má tří částí: vstupní diagnostiku, duchovní očistu s energetickou harmonizací a vytvoření duchovních ochran. Poplatek za celkový (EZ) je třeba zaplatit předem a den platby uvést v objednacím formuláři. Výši odpovídajícího poplatku za rodinu si vypočtěte sami dle aktuálního ceníku. Po obdržení vaší platby a přijetí vyplněného objednacího formuláře vám oznámíme e-mailovou zprávou termín zásahu spolu s dalšími pokyny.

5. Připomínáme, že vám našim prostřednictvím nebude poskytována lékařská péče. Dále to, že byste se měli dle zákonů ČR obracet se zdravotními problémy na lékaře. Vyplněním objednacího formuláře zároveň potvrzujete, že jste tak učinili. Pokud vám nebo vašim dětem moderní medicína nedokázala pomoci, nebo její pomoc odmítáte, uveďte to v objednacím formuláři.

6. Důležité je, aby každý z partnerů vstupoval do projektu ve vlastním zájmu, ne na přání, či naléhání partnera, nebo pouze kvůli uzdravení dítěte. Ideání je, aby se partneři na společné cestě duchovního sebeuzdravování dohodli a transfomačním procesem, který je náročný procházeli sjednoceni. Uvedené doporučení se vztahuje i na víkendová partnerství.

7. Duchovní léčitelka neposkytuje Dálkový energetický zásah jako samostatnou službu, proto ji s tímto úmyslem ani neobjednávejte. Duchovní zásah je součástí Výukového programu sebeuzdravování a etikoprevence SanoKunDio®. Objednací formulář slouží dospělým osobám od 18-ti let zároveň jako přihláška do výukového programu.

8. Každý dospělý člen rodiny si potřebuje vyplnit vlastní objednací formulář. Nevyplňujte formulář za vašeho partnera ani za dospělé děti. Odpovídejte ve vlastním zájmu pravdivě. Uvědomte si také, že žádáte naším prostřednictvím o Boží pomoc a jakékoliv nečestné jednání může nepříznivě ovlivnit vaše zdraví, duchovní zásah i přijetí do projektu.

9. Čekací lhůta na zásah bývá podle situace cca 1-2 měsíce. Na červenec, srpen a prosinec termíny nepřiděluji, objednací formulář je ale možné vyplnit i během těchto měsíců.

 

 

 

Objednací formulář ... zde

Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO