CENÍK SLUŽEB SanoKunDio®

Soubor všech poskytovaných služeb projektu SanoKunDio® tvoří ucelený výukový program. Slouží nejprve jako příprava  a následně jako průvodce procesem transformace vědomí každého jednotlivce. Je koncipován tak, aby žák dosáhl maximálně do šesti měsíců soběstačnosti v duchovním  sebeuzdravování a s tím i nezávislosti na vnější pomoci, protože se očekává, že vnější pomoc nebude ve vrcholné fázi transformace dostupná a každý se bude muset spoléhat jen sám na sebe.

Každá služba duchovní léčitelky a duchovní průvodkyně je poskytována pouze jednorázově. Konzultaci s osobním průvodcem je možné objednat opakovaně. Po uplynutí uvedené doby se již neposkytují žádné služby. Je žádoucí, aby každý přistupoval k výuce a samostudiu zodpovědně. Absolvent výukového programu, který dosáhl určitého stupně poznání a výrazného vibračního posunu má možnost se přihlásit do skupiny pokročilých a využívat tzv. Poradní kruhy i Ozdravné energetické zóny v Místě setkávání SanoKunDio, které jsme společnými silami vybudovalii a společně o něj pečujeme.

POKYNY K PLATBĚ

Všechny DÁLKOVÉ služby se hradí PŘEDM převodním příkazem na příslušný bankovní účet. Den platby uveďte v objednacím formuláři. Výši odpovídajícího poplatku za rodinu si vypočtěte sami dle aktuálního ceníku. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést: (příjmení, účel platby např. VD + EZ 2 dospělí + 2 děti). (Daňový doklad je na vyžádání, požadavek připište jako poznámku do formuláře).

Duchovní léčitelka  č.ú. 4698980247/0100

1.600,- Kč Vstupní diagnostika + energ. zásah (VD+EZ) (děti do 3 let 50%, do 1 roku zdarma)

   800,- Kč  Rozšířená kontrolní diagnostika (RKD) (děti do 10-ti let 50%. do 1 rolu zdarma)

1.500,- Kč Partnerská harmonizační diagnosika + Rozbor. (PD + R).pouze na vyžádání

 

Osobní průvodkyně Etikoprevence  č.ú.

400,- Kč Konzultace po Rozšířené kontrolní diagnostice (RKD)

200,- Kč Konzultace (K) duch. sebeuzdravování v praxi do 30 minut pouze na vyžádání

 150,- Kč Prodloužení konzultace (PK) za každých započatých 30 minut pouze na vyžádání

 

Duchovní průvodkyně  č.ú.

  950,- Kč Poradna hloubkové sebereflexe (HS) - provádí se pouze u dospělých osob

  950,- Kč  Vnitřní uzdravení  (VU ) - duchovní zásah se provádí pouze u dospělých osob

 

Instruktorka RT  tel. objednání po ukončení výukového programu  - platba v hotovosti

  800,- Kč Ošetření reflexních plošek chodidel + instruktáž  sebe-ošetřování (RT)

  

 

  


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO