OZNÁMENÍ:

 

Služby zakladatelky projektu duchovní léčitelky Jožky Wenkeové byly do odvolání pozastaveny.

 

Služby klientům budou aktualizovány a obnoveny od září 2021. 

NAŠE SLUŽBY A JEJICH HODNOTA

Soubor všech poskytovaných služeb projektu SanoKunDio® tvoří ucelený výukový program a stává se zároveň průvodcem v procesu transformace vědomí každého jednotlivce. Výuka je koncipována tak, aby žák dosáhl optimálně do šesti měsíců své soběstačnosti v duchovním  sebeuzdravování a s tím i nezávislosti na jakékoliv vnější pomoci, tedy i na pomoci projektu. Očekává se, že ve vrcholné fázi transformace lidského vědomí nebude pro lidi jakákoliv vnější pomoc dostupná a každý se bude muset spoléhat jen sám na sebe. Výuka SanoKunDio® slouží zároveň jako příprava na toto náročné období.

Dálkové služby duchovní léčitelky a duchovního průvodce jsou poskytovány jednorázově. Pouze dálkovou konzultaci s osobní průvodkyní Moderní etikoprevence je možné objednat opakovaně. Neslouží však jako náhrada studia učebnic a knižních příruček, ale pouze objasňuje nepochopené. Po uplynutí 6-ti měsíců již výuka pod naším vedením končí. Významnou pomocí zůstavají nadále knihy a knižní příručky. Pokud  absolvent výukového programu dosáhl prací na sobě výrazného vibračního posunu a chce se i nadále duchovně rozvíjet, může s projektem udržovat kontakt i nadále, ale na vyšší úrovni vědomí. 

POKYNY K PLATBĚ

Všechny služby se hradí PŘEDEM převodním příkazem na bankovní účet příslušného poskytovatele. Den platby uveďte v objednacím formuláři. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jména, příjmení a zkratky objednávané služby: ( např. VD + EZ, 2 dospělí + 2 děti). Daňový doklad je na vyžádání, požadavek připište jako poznámku do formuláře.

Jožka Wenkeová - duchovní léčitelka 

1.600,- Kč Vstupní energetická. diagnostika (VD) + energ. zásah (EZ) pro dospělého (děti do 3 let 50%, do 1 roku zdarma)

950,- Kč  Rozšířená kontrolní diagnostika (RKD) pro dospělé (děti do 10-ti let 50%, do 1 roku zdarma)

Tamara Klofandová - osobní průvodkyně etikoprevence
č.ú. 1174296037/3030

400,- Kč Konzultace po Rozšířené kontrolní diagnostice (K - RKD) do 60 minut

150,- Kč Prodloužení konzultace (PK) za každých započatých 30 minut 

Zuzana Šťastná - poradenství hloubkové sebereflexe
č.ú. 1025263792/6100

950,- Kč Poradna hloubkové sebereflexe (HS) - pouze pro dospělé osoby 90 minut

300,- Kč Prodloužení konzultace (PK) za každých započatých 30 minut

400,- Kč Konzultace po Rozšířené kontrolní diagnostice (K - RKD) do 60 minut

150,- Kč Prodloužení konzultace (PK) za každých započatých 30 minut 

Tomáš Sedlák - duchovní průvodce č.ú. 123-3783070227/0100

950,- Kč Vnitřního uzdravení traumat duše (VU) - pouze pro dospělé osoby.

Vendula Sedláková - instruktorka přírodní prevence
č.ú.:123-3783070227/0100

600,- Kč Instruktáž sebeošetřování reflexních plošek chodidel (RT) - osobní návštěva

550,- Kč Návrh detoxikační kúry (DK) s konzultací do 60 minut

200,- Kč Konzultace (K) přírodní prevence do 30 minut

150,- Kč Prodloužení konzultace (PK) za každých započatých 30 minut


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 

Natočeno: 20.02.2021

 

Nová kniha Znovuzrození

 
 

 © SANOKUNDIO