SanoKunDio - Duchovní uzdravování.

1.Duchovní uzdravování se v projektu neposkytuje jako samostatná služba, ale pouze jako součást  uzdravovacího a sebeuzdravovacího procesu.

2. Neočekávejte uzdravení jak "mávnutím kouzelného proutku". Přesto, že někteří lidé zažívají okamžité uzdravení, není samozřejmostí, protože k němu může dojít jen z vůle Boží. Duchovní léčitel i duchovní průvodce ctí Boží vůli a nemohou se podřizovat přáním toho, kdo žádá o pomoc. Slouží Bohu a musí se řídit Jeho zákony a pravidly. Nepřipouští se žádné výjimky ani protekce. Boží zákony potřebujete poznat i vy, protože ovlivňují váš život i proces duchovního sebeuzdravování. Pro účinné duchovní uzdravování je také nutná náprava nežádoucího postoje k Bohu.

3. V prvé fázi uzdravování provádí zásah duchovní léčitel dle předem provedené vstupní diagnostiky. Zásah je zaměřen na odstranění energetické a duchovní prapříčiny vzniklého problému. Zharmonizován je energetický systém a orgány. Zásah se provádí bez předchozí konzultace, provázen je modlitbou probíhá v klidu a naprosté tichosti, což je pro příjem uzdravujícího Božího světla potřebné.

4. Knihy určené pro přípravu před návštěvou léčitele přispějí k tomu, abyste nepřicházeli k duchovnímu léčiteli s pochybnostmi, ale naopak s důvěrou, vírou i úctou a odcházeli s vděčností i v případě, že by právě u vás nebyl efekt zásahu viditelný ihned, ale dostavil se později. Tato cílená příprava v klidu domova přispěje souznění s duchovním léčitelem.

5. V druhé fázi uzdravování provádí duchovní průvodce dálkový zásah vnitřního uzdravení, které je důležitou součástí léčby duše, zvláště u klientů z dopady traumatických zážitků prožitých v ranném dětství, dospívání či partnerství, které se nedaří svépomocí odstranit nebo si jich klient není vědom.  Pomocí tohoto zásahu dochází k uvolňování zastaralých emočních bloků a uzdravování traumatických vzpomínek.

6. Zásah duchovního léčitele i duchovního průvodce je až na výjimky jednorázový. Opakuje se pouze ve vážnějších případech.

7. Duchovní uzdravování nenahrazuje zásahy do fyzického těla a proto udržujte kontakt se svým lékařem, pokud trpíte vážným, život ohrožujícím onemocněním, nebo jste utrpěli velmi vážný úraz.  Akutní medicínu  nemůže duchovní uzdravování plně nahradit.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena  pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz