Oceňte službu duchovního léčitele sami.

Pokud  chcete nad rámec mých knih, ve kterých názorně vysvětluji službu duchovního uzdravování poznat také jeho historii a vývoj od 1. století našeho  letopočtu až po současnost,  pak vám doporučuji knihy "Služba uzdravování" a "Služba osvobozování od zlých duchů". Autorem knih je Ph.D. Francis MacNutt (*1925), který se také oběma službám dlouhodobě věnuje a podrobně je popisuje.  Mimo jiné se v knihách dočtete překvapivou informaci o tom, jak obrovské procento lidí by potřebovalo obě tyto služby, aniž by to tušili.

Pokud se pomocí mých knih zorientujete v tom, co je duchovní uzdravování, odpovíte si na uvedené otázky a přečtete níže uvedený text, jistě si uvědomíte, že se nejedná o žádnou alternativní metodu, která se běžně nabízí na internetu, ale o službu zcela mimořádnou, která si žádá své.

Dokážete si představit, jakou hodnotu pro vás tato pomoc bude mít? Uvědomujete si, že ji nelze ničím jiným nahradit? Máte ponětí o tom, co vše obnáší pomáhat lidem pod Božím vedením ? Dovedete si představit, jakou průpravou musí projít člověk, který je k takové službě povolán? Co vše musel překonat, když Bůh zkoušel jeho odvahu, statečnost, oddanost a víru, bez nichž se při své službě neobejde? Umíte si představit, jaké úsilí musel vynaložit a jakým utrpením musel projít,  aby vás mohl s pomocí Boží osvobodit od negativních duchovních bytostí?  Víte, jak velkému nebezpečí je při této službě vystaven? Máte tušení o tom, že duchovní léčitel riskuje při poskytování služby „svůj život“?

Během své praxe jsem se dostala do situací, kdy jsem měla možnost poznat, že nejde o biologický život, ale jde o velké riziko, kterému vystavuji svou duši.  Pokud „pracuji“ na jiných úrovních, v jiných světech, setkávám se s negativními duchovními bytostmi, které útočí na mou auru, a dříve či později se musím setkat tváří v tvář s energiemi Temna, od nichž člověka s pomocí Boží také osvobozuji. Zde záleží na míře ostražitosti, bdělosti, zkušenostech, vnitřní čistotě,  důvěře  a odevzdání Bohu, jak konfrontace s Temnými energiemi dopadne. Je to vysoce náročná služba, pro kterou neexistuje žádná pozemská, školská či jiná studijní příprava, žádné lidské zasvěcení, a proto ji nemůže vykonávat každý. Zkušenosti potřebné pro tuto službu Bohu jsou těžce vydobyté, zaplacené prožitým utrpením, jsou nepřenosné, nepředatelné a povolání k této službě nelze Bohu odmítnout. 

Nyní jistě chápete, jak obtížné je takovou pomoc finančně ocenit. Ceny služby uvedené v objednacím formuláři jsou spíše orientační, zohledňují náklady, režijní poplatky, čas a uvedená rizika. Tvoří základ pro ocenění skutečné hodnoty, kterou tato pomoc přináší. Konečné ocenění nechávám na vás, bude to váš dobrovolný dar.


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz