Nová služba duchovního uzdravování

ČTĚTE POZORNĚ VYSVĚTLENÍ PODKLADŮ PRO OCENĚNÍ SLUŽEB

Duchovní uzdravování poskytuje duchovní léčitelka a duchovní průvodkyně. V případě služby duchovního uzdravování se nejedná o žádnou alternativní metodu, která se běžně nabízí na internetu, ale o službu zcela mimořádnou, která si žádá své. 

Duchovní léčitel odstraňuje s pomocí Boží duchovní a energetické prapříčiny vzniklých problémů odhalených při vstupní diagnostice. Při službě osvobozování duše klienta od vlivu temných duchovních bytostí podstupuje duchovní léčitelka velké energtetické riziko, kterému je vystavena její duše. Pokud „pracuje“ na jiných úrovních, v jiných světech, setkává se s negativními duchovními bytostmi, které útočí na její auru, a dříve či později se setkává  "tváří v tvář" i s temnými energiemi, od nichž klienta s pomocí Boží také osvobozuje. Zde záleží na míře její ostražitosti, bdělosti, zkušenostech, vnitřní čistotě, důvěře a odevzdání Bohu, jak konfrontace dopadne. Svou službou vytváří podmínky pro zdárný proces sebeuzdravování, na kterém se již podílí klient sám.

Duchovní průvodkyně není vystavena energetickému riziku tak jako duchovní léčitelka, ale její služba je časově a emočně náročnější. Navazuje na energetický zásah duchovní léčitelky službou vnitřního uzdravování, které je důležitou součástí léčby duše. Zásah je potřebný zvláště u klientů s dopady traumatických zážitků prožitých v raném dětství, dospívání či partnerství, které se nedaří svépomocí odstranit, anebo si jich klient není ani vědom. Při zásahu se propojuje s duší klienta a s pomocí Boží léčí její traumata.    

Příprava pro duchovní uzdravování je velmi náročná. Neexistuje žádná školská studijní příprava či lidské zasvěcení. Příprava probíhá pod přísným Božím vedením při kterém jsou potřebné znalosti a zkušenosti těžce "vydobyté" prožitou duchovní přípravou spojenou s utrpením. O náročnosti uvedené přípravy se dočtete v našich knihách. Po přečtení knih také u většiny lidí mizí mylná  představa, že služba duchovního uzdravování by měla být poskytována zdarma. Pokud takovou předsavu měli.

Odměna za službu umožňuje vytvoření potřebné rovnováhy při výměně energií dle vesmírného zákona přijímání a dávání. Žádná odměna však nedokáže hodnotu duchovního uzdravování zcela vyjádřit.

Podhodnocení služby duchovního uzdravování je patrné i v porovnání s běžně poskytovanými službami v různých oblastech. Se smutkem v duši sledujeme například ceny kosmetických, manikérských a kadeřnických služeb, kde ženy opakovaně vydávají tisíce korun za umělou krásu.

Sledujeme, jak lidé nahrazují a zastírají postupnou ztrátu své energie i fyzického a psychického zdraví. Denně se dopují chemikými léky a trvale vydávají tisíce korun za další legální drogy, (kávu, cigarety, alkohol, kofeinové energetické nápoje, různé stimulanty a také marihuanu...). Je to jen zlomek pohledu do současné reality, ze které mrazí. Záměrem projektu je upozorňovat na tento nežádoucí trend s vážnými dopady.

Odměna za služby duchovního uzdravování zahrnuje a zohledňuje:

♥ duchovní a energetickou přípravu duchovního léčitele před zásahem ♥ čas na vlastní zásah  ♥ energetické riziko, kterému je duchovní léčitel vystaven ♥ duchovní a energetickou očistu duchovního léčitele po zásahu  ♥ nákady spojené s poskytováním služby ♥ částečnou hodnotu služby, protože skutečná je nevyčíslitelná

Se  službou duchovního uzdravování s pomocí modlitby se vůbec nepočítá, neexistuje žádná podnikatelská kategorie, a proto odměnu řešíme formou dobrovolného daru.

Návrhy odměn za naše služby od ledna 2018

950,- Kč za zásah duchovní léčitelky při osobní návštěvě, hradí se v hotovosti.

500,- Kč za opakovaný zásah duchovní léčitelky u stávajícího klienta při osobní návštěvě, hradí se v hotovosti, při dálkovém zásahu se úhrada provede dle dohody.

1.600,- Kč (dle závažnosti stavu) - dálkový zásah duchovní léčitelky při psychospirituální krizi + konzultace s nápomocnou osobou + rozšířná kontrolní diagnostika (tato služba je určena zejména pro klienty projektu)

950,- Kč za dálkový zásah duchovní průvodkyně se úhrada provede dle dohody.

Odměny formou daru nám zároveň umožňují poskytnout služby duchovního uzdravování i těm, kteří uvedou, že si službu nemohou dovolit vzhledem k mimořádné finanční krizi (pravdivost si ověřujeme mimosmyslově). Z našich odměn přispíváme na dobročinnou sbírku projektu, ze které můžeme v těchto výjimečných případech čerpat.

Ceny dálkových energetických diagnostik.

300,- Kč  vstupní i kontrolní diagnostika pro dospělé

500,- Kč  rozšířená kontrolní diagnostika pro dospělé

150,- Kč   jednotná cena diagnostik pro děti do 15-ti let

Forma úhrady je uvedena v pokynech na objednacím formuláři.


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz