OCENĚNÍ DUCHOVNÍHO UZDRAVOVÁNÍ

Služby duchovního uzdravování SanoKunDio® poskytuje duchovní učitelka a duchovní průvodkyně. Služby nepatří mezi alternativní metody, které se běžně nabízejí, jsou to služby zcela mimořádné jejich ocenění je specifické, a proto je zde v širším rozsahu vysvětleno.

Duchovní učitelka poskytuje službu pouze jednorázově. Odstraňuje s pomocí Boží duchovní a energetické prapříčiny vzniklých problémů odhalených při vstupní diagnostice. Zharmonizován je energetický systém a orgány. Zásah se provádí bez předchozí konzultace, provázen je modlitbou, probíhá v klidu a naprosté tichosti, což je pro příjem uzdravujícího Božího světla potřebné. Při službě osvobozování duše klienta od vlivu temných duchovních bytostí podstupuje duchovní léčitelka velké energetické riziko, kterému je vystavena její duše. Pokud „pracuje“ na jiných úrovních, v jiných světech, setkává se s negativními duchovními bytostmi, které útočí na její auru, a dříve či později se setkává  "tváří v tvář" i s temnými energiemi, od nichž klienta s pomocí Boží také osvobozuje. Zde záleží na míře její ostražitosti, bdělosti, zkušenostech, vnitřní čistotě, důvěře s odevzdání Bohu, jak konfrontace dopadne. Svou službou vytváří podmínky pro zdárný proces sebeuzdravování, na kterém se již podílí každý žák sám.

Duchovní průvodkyně poskytuje službu pouze jednorázově. Není vystavena energetickému riziku tak jako duchovní léčitelka, ale její služba je časově a emočně náročnější. Navazuje na energetický zásah duchovní léčitelky až na závěr výukového programu dálkovou službou vnitřního uzdravování, které je důležitou součástí léčby duše. Zásah je potřebný u dospělých osob s dopady traumatických zážitků prožitých v raném dětství, dospívání či partnerství, které se nedaří svépomocí odstranit, anebo si jich není člověk ani vědom. Při zásahu dochází k propojení s duší a s pomocí Boží se léčí její traumata.    

Příprava pro služby duchovního uzdravování je velmi náročná. Neexistuje pro ni žádná školská studijní příprava či lidské zasvěcení. Příprava probíhá pod přísným Božím vedením, při kterém jsou potřebné znalosti a zkušenosti těžce "vydobyté" prožitou duchovní přípravou a s ní spojeným utrpením. O náročnosti uvedené přípravy se zájemci dočtou v našich knihách. Pokud si někteří z nich mysleli, že by měla být služba duchovního uzdravování poskytována zdarma, pak u nich tato mylná představa po přečtení knih mizí.

Mylná představa se rozplývá i v porovnání s výdaji za běžně využívané služby nebo chemické léčení moderní medicínou. Porovnáváme měsíční doplatky za trvale užívané léky i další výdaje za léky bez receptu, a to aniž by došlo k uzdravení. Měsíční výdaje za umělou krásu, kosmetické, manikérské, kadeřnické služby, solária nebo výdaje za úpravy těla plastickou chirurgií. Nemalé jsou výdaje za služby pro úlevu od bolesti nebo relaxaci, masérské a  terapeutické. Za tyto opakované služby se vydávají desetitisíce i statisíce korun.

Mylná představa se rozplývá i v porovnání s pravidelnými vydaji za legální drogy. Kromě každodenního dopingu lékovými drogami vydávají lidé měsíčně tisíce korun za kávu, cigarety, alkohol, kofeinové energetické nápoje, různé stimulanty a také marihuanu... Je to jen zlomek pohledu do současné reality, ze které mrazí. Záměrem projektu je upozorňovat na tento nežádoucí trend, který má ty nejvážnější dopady na lidské zdraví. Pomáháme lidem osvobodit se od těchto legálních drog.

Odměnou za službu duchovního uzdravování se dle vesmírného zákona vytvoří rovnováha při výměně energií přijímání a dávání.

Služby duchovního uzdravování zahrnují, zohledňují a vyjadřují:

duchovní a energetickou přípravu duchovního léčitele před zásahem čas na vlastní zásah energetické riziko, kterému je duchovní léčitel vystaven duchovní a energetickou očistu duchovního léčitele po zásahu náklady spojené s poskytováním služby

Se  službou duchovního uzdravování se v oblasti podnikání vůbec nepočítá, neexistuje žádná kategorie, a proto řešíme odměnu za poskytnutou službu formou dobrovolného daru. Odměna formou daru, jejíž horní hranice není omezena, nám zároveň umožňuje předat určitou část odměny do dobročinné sbírky projektu, ze které můžeme ve výjimečných případech čerpat pro poskytnutí služby zájemcům, kteří nám oznámí, že se nacházejí v mimořádné finanční krizi. Pravdivost tohoto oznámení si ověřujeme mimosmyslově.

Hodnota služeb duchovního uzdravbování SanoKunDio® je ve skutečnosti nevyčíslitelná. Pro dosažení rovnováhy v přijímání a dávání předkládáme návrhy odměn pouhým odhadem.

Duchovní učitelka - služba uzdravování a osvobozování SanoKunDio®

950,- Kč - vstupní jednorázový zásah při osobní návštěvě, hradí se na místě. (Pro děti do 10-ti let je navržena 50% sleva. Dětem do 1 roku se věnujeme bezplatně)

500,- Kč - jednorázový opakovaný zásah při osobní návštěvě, hradí se na místě. Provádí se jen výjimečně. (Dětem do 1 roku se věnujeme bezplatně)

500,- Kč  - opakované dálkové zásahy, hradí se předem dle dohody. Provádí se jen výjimečně, pouze na doporučení duchovní léčitelky. (Dětem do 1 roku se věnujeme bezplatně)

Duchovní učitelka - služby energetické diagnostiky SanoKunDio®

300,- Kč  dálková vstupní a kontrolní diagnostika pro dospělé a děti od 15-ti let

500,- Kč  rozšířená kontrolní diagnostika pro dospělé a děti od 15-ti let

150,- Kč   jednotná cena pro všechny diagnostiky pro děti do 15-ti let

Forma úhrady je uvedena v pokynech na objednacím formuláři.

Duchovní průvodkyně - služba vnitřního uzdravbení SanoKunDio®

950,- Kč za dálkový zásah úhrada se provede dle dohody. Provádí se jen u dospělých osob.

 


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO