SanoKunDio® - Duchovní uzdravování.

1. Duchovní učitelka a duchovní průvodkyně poskytují své služby pouze žákům Rodinného výukového programu a ne jako samostatnou službu.

2. Při duchovním uzdravování neočekávejte uzdravení "mávnutím kouzelného proutku". Přestože někteří naši žáci okamžité uzdravení zažívají, není to samozřejmostí, protože k němu může dojít jen z vůle Boží, nikoliv z vůle duchovní učitelky. Duchovní učitelka i duchovní průvodkyně ctí Boží vůli a nemohou se podřizovat přáním toho, kdo žádá o pomoc. Slouží Bohu a musejí se řídit Jeho zákony a pravidly. Nepřipouští se žádné výjimky ani protekce. Boží zákony potřebujete poznat i vy, protože ovlivňují váš život i proces duchovního sebeuzdravování. Pro účinné duchovní uzdravování je také nutná náprava nežádoucího postoje k Bohu.

3. Knihy určené pro přípravu před návštěvou duchovní učitelky přispějí k tomu, abyste nepřicházeli s pochybnostmi, ale naopak s důvěrou, vírou i úctou a odcházeli s vděčností i v případě, že by právě u vás nebyl efekt zásahu viditelný ihned, ale dostavil se později. Tato cílená příprava v klidu domova přispěje souznění s duchovní léčitelkou.

4. Duchovní uzdravování nenahrazuje lékařskou péči, a proto udržujte kontakt se svým lékařem, pokud trpíte vážným, život ohrožujícím onemocněním nebo jste utrpěli velmi vážný úraz.  Akutní medicínu nemůže duchovní uzdravování plně nahradit, ale může ji účelně doplnit.


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena  pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO