Upozornění pro ty, kteří již užívají psychiatrické léky, včetně antidepresiv.

Na základě vyhodnocení mých dlouholetých zkušeností jsem dospěla k závěru, že není nadále v mých silách překonávat neustále překážky, které se staví do cesty při snaze pomoci lidem, kterým byly naordinovány psychiatrické drogy. Dochází opakovaně k nežádoucím situacím, na které má hlavní podíl přetrvávající duchovní nevědomost všech zúčastněných: 

psychiatři i praktičtí lékaři nepřipouštějí možnost uzdravení duchovní cestou a nabízejí řešení utlumováním nežádoucích stavů pomocí lékových drog. Proto také nejsou ochotni se během duchovního uzdravování na jejich snižování podílet, stejně tak ani na jejich vysazení.

psychiatričtí pacienti nejsou schopni pod vlivem utlumujících psychiatrických drog  nastudovat potřebné informace o skutečných příčinách svých prapodivných stavů.  Útlum, ve kterém se nacházejí, jim brání spolupodílet se na svém uzdravení a mě znemožňuje se s nimi domluvit.

rodinní příslušníci těchto pacientů jsou ovlivněni sdělením psychiatrů a proto se odmítají seznámit s principem duchovního uzdravování. Pomoc duchovního léčitele odmítají a na užívání psychiatrických drog svého bližního trvají.

Vzhledem k uvedenému, objednací formulář NEVYPLŇUJTE. Děkuji za pochopení, soucítím s vámi.


VAROVÁNÍ PRO KAŽDÉHO

I vám ostatním se může stát, že váš lékař jednou usoudí, že se bez antidepresiva či jiného psychiatrického léku neobejdete a ujistí vás, že je to pro vás to nejlepší. Dobře si rozmyslete, zda na nabídku přistoupíte, uvědomte si, že následky, před kterými varujeme si ponesete sami.  POUČTE SE RADĚJI PŘEDEM a shlédněte tato zajímavá  videa. Předejte prosím tento odkaz svým příbuzným a známým. Přispějete dobré věci.


POKYNY PŘED VSTUPEM DO PROJEKTU

1. Připomínám, že dle zákonů ČR se musíte obracet se zdravotními problémy nejprve na lékaře. Objednáním návštěvy duchovního léčitele zároveň potvrzujete, že jste tak učinili. Pokud vám moderní medicína nedokázala pomoci, nebo její pomoc odmítáte, uveďte to v objednacím formuláři.

2. Před objednáním návštěvy si pozorně prostudujte tyto webové stránky.

3.  Před vyplněním formuláře si objednejte dálkovou vstupní diagnostiku (VD). Poplatek činí 300 Kč pro dospělého, 150 Kč pro dítě do 15-ti let a pro dítě postižené bez omezení věku. Poplatek se hradí předem poštovní poukázkou typu "C" na adresu: Jožka Wenkeová, Krajní 686, Zvole u Prahy PSČ 252 45. Do zprávy pro příjemce uveďte: (např. VD 2 dospělí + 2 děti). Po obdržení vaší platby vytvořím vstupní diagnostiku a odešlu vám zprávu s termínem návštěvy.  Platba převodním příkazem je při objednávání vstupní diagnostiky nevyhovující, proto ji nepožadujte.

4. Pokud ještě nemáte své vlastní knihy pro povinnou přípravu před návštěvou duchovního léčitele, objednejte si je obratem přes tyto webové stránky a pozorně si je před vyplněním formuláře přečtěte.

5. Pokud žádáte pomoc pro své nezletilé dítě, je žádoucí, aby do uzdravujícího procesu vstoupili oba partneři, ideálně osoby žijící ve společné domácnosti. Nelze duchovně uzdravovat pouze dítě samotné, ale vždy minimálně spolu s biologickou matkou. Pro malé dítě si zajistěte dohled dospělé osoby.

6. Každý z rodičů - partnerů i dospělé děti (od 18-ti let) si vyplní vlastní formulář.


Formulář pro objednání návštěvy ... zde


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz