INFO PŘED OBJEDNÁNÍM

Od založení projektu SanoKunDio®  uplynulo již 16 let. Po vyhodnocení všech sledovaných ukazatelů se ukázalo, že je nutné, přikročit ke změně podmínek pro přijetí zájemců do projektu. Podmínky jsou nyní jiné, než ty, které jsou uvedeny v mých knihách z roku 2010 - 2016. Změna má své opodstatnění zejména v souvislosti s probíhajícím procesem duchovní transformace vědomí lidstva, kde je žádoucí, aby  v rodinách došlo k vibračnímu vyladění. Partneři stejně jako rodina s dětmi se vzájemně energeticky ovlivňují. Tvoří jeden energetický celek, který je potřeba při duchovním uzdravování zharmonizovat a energetické pole vyčistit. Získanou harmonii potřebují partneři dle výuky společně udržovat nejenom sobě, ale i svým nezletilým dětem. 

1. Nezletilým dětem se služba poskytuje pouze součaně s jejich rodiči, nebo partnery, kteří o ně pečují.  Nezletilé děti připíší rodiče do svého formuláře. Pro malé dítě, které žije pouze s jedním z rodičů, je třeba si zajistit dohled dospělé osoby. Dlouholeté zkušenosti nám ukazují, že prapříčiny problémů dětí souvisejí často s jejich rodiči, prarodiči, případně se sourozenci. Proto se dle potřeby věnujeme i širší rodině.

2. Jednotlivec se může objednat jen v případě, že je v současné době bez partnera. Pouze jednomu z partnerů se služba neposkytuje. Je třeba, aby se objednali oba partneři (i víkendoví), ale každý pouze na základě zájmu péčovat o vlastní zdraví cestou duchovního sebeuzdravování. Pokud tomu tak není, formulář nevyplňujte do doby než se na společné cestě péče o zdraví sjednotíte.

3. Připomínáme, že dle zákonů ČR se musíte obracet se zdravotními problémy nejprve na lékaře. Vyplněním objednacího formuláře zároveň potvrzujete, že jste tak učinili. Pokud vám nebo vašim dětem moderní medicína nedokázala pomoci, nebo její pomoc odmítáte, uveďte to v objednacím formuláři.

4. Pokud ještě nemáte své vlastní knihy pro povinnou přípravu před duchovním zásahem, objednejte si je obratem přes tyto webové stránky a pozorně si je před vyplněním objednacího formuláře prostudujte. Pro rodinu žijící v jedné domácnosti postačí si pořídit jednu edici. Pro práci ve výukovém programu je možné si některé knihy přikoupit jednotlivě. Zaleží to na vás. Nezletilé děti nemají tuto přípravu povinnou.

5. Před vyplněním objednacího formuláře si potřebujete objednat dálkovou vstupní diagnostiku (VD) úhradou odpovídajícího poplatku, který si sami vypočtete. Příslušnou částku uhraďte  bankovním převodem na účet KB číslo 4698980247/0100. Daňový doklad na vyžádání (požadavek připište jako poznámku do formuláře).

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést: (vaše příjmení - a např. VD 2 dospělí + 2 děti).

Výše poplatků VD: 400 Kč pro dospělého, 200 Kč pro dítě do 10-ti let. (Děti do 1 roku a děti vážně postižené zdarma).  Po obdržení vaší platby a vyplněného objednávkového formuláře vám vytvořím dálkovou vstupní diagnostiku, na základě které stanovím, zda provedu vstupní duchovní zásah dálkově, nebo při osobní návštěvě. Oznámení s termínem zásahu a další pokyny vám odešlu e-mailovou zprávou.

6. Osobní návštěva s energetickým zásahem duchovního léčitele, navazující výukový program sebeuzdravování a závěrečné vnitřní uzdravení traumat duše tvoří jeden celek. Výhodou je, že tyto služby účtujeme rozděleně. Ceník si prostudujte předem.

7. Každý dospělý člen rodiny (od 18- ti let) si potřebuje vyplnit vlastní objednací formulář. Nevyplňujte formulář za vašeho partnera ani za dospělé děti.  Odpovídejte ve vlastním zájmu pravdivě.  Uvědomte si také, že žádáte našim prostřednictvím o Boží pomoc a jakékoliv nečestné jednání může nepříznivě ovlivnit duchovní zásah i přijetí do projektu.

8. Respektujte prosím, že Objednací formulář je pro dospělé osoby od 18-ti let zároveň přihláškou do výukového programu duchovního sebeuzdravování SanoKunDio®.

Objednací formulář ... zde

Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO