Pro psychiatrické pacienty

Na základě vyhodnocení mých dlouholetých zkušeností jsem dospěla k závěru, že není nadále v mých silách překonávat neustále překážky, které se staví do cesty při snaze pomoci lidem, kterým byly naordinovány psychiatrické drogy. Dochází opakovaně k nežádoucím situacím, na které má hlavní podíl přetrvávající duchovní nevědomost všech zúčastněných: 

psychiatři i praktičtí lékaři nepřipouštějí možnost uzdravení duchovní cestou a nabízejí řešení utlumováním nežádoucích stavů pomocí lékových drog. Proto také nejsou ochotni se během duchovního uzdravování na jejich snižování podílet, stejně tak ani na jejich vysazení.
psychiatričtí pacienti nejsou schopni pod vlivem utlumujících psychiatrických drog  nastudovat potřebné informace o skutečných příčinách svých prapodivných stavů.  Útlum, ve kterém se nacházejí, jim brání spolupodílet se na svém uzdravení a mně znemožňuje se s nimi domluvit.
rodinní příslušníci těchto pacientů jsou ovlivněni sdělením psychiatrů, a proto se odmítají seznámit s principem duchovního uzdravování. Pomoc duchovního léčitele odmítají a na užívání psychiatrických drog svého bližního trvají.

Vzhledem k uvedenému, objednací formulář NEVYPLŇUJTE. Děkuji za pochopení, soucítím s vámi.


VAROVÁNÍ PŘED ANTIDEPRESIVY!

I vám ostatním se může stát, že váš lékař jednou usoudí, že se bez antidepresiva či jiného psychiatrického léku neobejdete a ujistí vás, že je to pro vás to nejlepší. Dobře si rozmyslete, zda na nabídku přistoupíte. Uvědomte si, že následky, před kterými zde varujeme, si pak musíte nést sami.  POUČTE SE RADĚJI PŘEDEM prostřednictvím poučného  videa. Předejte prosím tento odkaz svým příbuzným a známým. Přispějete dobré věci.


POKYNY PŘED OBJEDNÁNÍM NÁVŠTĚVY

1.  Respektujte prosím, že návštěva a zásah duchovní léčitelky je přípravou pro vstup do Rodinného výukového programu. Každý dospělý člen rodiny (od 18- ti let) potřebuje vyplnit vlastní formulář a připsat do něj i své nezletilé děti. Totéž platí i pro partnerskou dvojici. Jednotlivec si může objednat návštěvu v případě, že je v současné době bez partnera.

2. Připomínáme, že dle zákonů ČR se musíte obracet se zdravotními problémy nejprve na lékaře. Objednáním návštěvy duchovního léčitele zároveň potvrzujete, že jste tak učinili. Pokud vám nebo vašim dětem moderní medicína nedokázala pomoci, nebo její pomoc odmítáte, uveďte důvod v objednacím formuláři.

3. Pro přidělení termínu návštěvy budeme předpokládat, že máte pozorně prostudované tyto webové stránky. Odpovídejte prosím pravdivě, protože nepravdivé odpovědi mají nepříznivý vliv na uzdravující zásah provedený duchovní léčitekou.

4. Vyplněný formulář se zároveň stává žádostí o vstup do Rodinného výukového programu duchovního sebeuzdravování SanoKunDio®.

5. Pokud ještě nemáte své vlastní knihy pro povinnou přípravu před návštěvou duchovní léčitelky, objednejte si je obratem přes tyto webové stránky a pozorně si je před vyplněním objednacího formuláře prostudujte.

6. Objednejte si dálkovou vstupní diagnostiku (VD) zaplacením poplatku 300 Kč pro dospělého, 150 Kč pro dítě do 15-ti let a pro dítě postižené bez omezení věku. Poplatek se hradí předem poštovní poukázkou typu "C" na adresu: Jožka Wenkeová, Krajní 686, Zvole u Prahy PSČ 252 45. Do zprávy pro příjemce uveďte: (např. VD 2 dospělí + 2 děti). Platba převodním příkazem je určitou komplikací, proto ji nepožadujte. Po obdržení vaší platby a vyplněného formuláře bude vytvořerna dálková vstupní diagnostika a odešleme vám e-mailovou zprávu s termínem návštěvy. 

6. Pokud žádáte pomoc pro své nezletilé dítě, je třeba, aby do uzdravujícího Rodinného výukového programu vstoupili oba rodiče, ideálně příbuzní, se kterými se dítě dostává do bližšího kontaktu. Dlouholeté zkušenosti nám ukazují, že prapříčiny problémů dětí souvisejí s jejich rodiči, sourozenci, případně s prarodiči. Věnujeme  se proto nejbižší rodině, dle potřeby i rodině širší. Pro malé dítě, které žije pouze s matkou je třeba si zajistit dohled dospělé osoby.


Objednací formulář návštěvy ... zde


Copyright © 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena. pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO