VYROVNÁNÍ SLUŽBY UZDRAVOVÁNÍ

Služby duchovního uzdravování SanoKunDio® poskytuje duchovní učitelka a duchovní průvodkyně. Služby nepatří mezi alternativní metody, které se běžně nabízejí, jsou to služby zcela mimořádné jejich ocenění je specifické, a proto je zde v širším rozsahu vysvětleno.

Duchovní učitelka poskytuje službu pouze jednorázově. Odstraňuje s pomocí Boží duchovní a energetické prapříčiny vzniklých problémů odhalených při vstupní diagnostice. Zharmonizován je energetický systém a orgány. Zásah se provádí bez předchozí konzultace, provázen je modlitbou, probíhá v klidu a naprosté tichosti, což je pro příjem uzdravujícího Božího světla potřebné. Při službě osvobozování duše klienta od vlivu temných duchovních bytostí podstupuje duchovní léčitelka velké energetické riziko, kterému je vystavena její duše. Pokud „pracuje“ na jiných úrovních, v jiných světech, setkává se s negativními duchovními bytostmi, které útočí na její auru, a dříve či později se setkává  "tváří v tvář" i s temnými energiemi, od nichž klienta s pomocí Boží také osvobozuje. Zde záleží na míře její ostražitosti, bdělosti, zkušenostech, vnitřní čistotě, důvěře s odevzdání Bohu, jak konfrontace dopadne. Svou službou vytváří podmínky pro zdárný proces sebeuzdravování, na kterém se již podílí každý žák sám.

Duchovní průvodkyně poskytuje službu pouze jednorázově. Není vystavena energetickému riziku tak jako duchovní léčitelka, ale její služba je časově a emočně náročnější. Navazuje na energetický zásah duchovní léčitelky až na závěr výukového programu dálkovou službou vnitřního uzdravování, které je důležitou součástí léčby duše. Zásah je potřebný u dospělých osob s dopady traumatických zážitků prožitých v raném dětství, dospívání či partnerství, které se nedaří svépomocí odstranit, anebo si jich není člověk ani vědom. Při zásahu dochází k propojení s duší a s pomocí Boží se léčí její traumata.    

Příprava pro služby duchovního uzdravování je velmi náročná. Neexistuje pro ni žádná školská studijní příprava či lidské zasvěcení. Příprava probíhá pod přísným Božím vedením, při kterém jsou potřebné znalosti a zkušenosti těžce "vydobyté" prožitou duchovní přípravou a s ní spojeným utrpením. O náročnosti uvedené přípravy se zájemci dočtou v našich knihách. Pokud si někteří z nich mysleli, že by měla být služba duchovního uzdravování poskytována zdarma, pak u nich tato mylná představa po přečtení knih mizí.

Mylná představa se rozplývá i v porovnání s výdaji za běžně využívané služby nebo chemické léčení moderní medicínou. Porovnáváme měsíční doplatky za trvale užívané léky i další výdaje za léky bez receptu, a to aniž by došlo k uzdravení. Měsíční výdaje za umělou krásu, kosmetické, manikérské, kadeřnické služby, solária nebo výdaje za úpravy těla plastickou chirurgií. Nemalé jsou výdaje za služby pro úlevu od bolesti nebo relaxaci, masérské a  terapeutické. Za tyto opakované služby se vydávají desetitisíce i statisíce korun.

Mylná představa se rozplývá i v porovnání s pravidelnými vydaji za legální drogy. Kromě každodenního dopingu lékovými drogami vydávají lidé měsíčně tisíce korun za kávu, cigarety, alkohol, kofeinové energetické nápoje, různé stimulanty a také marihuanu... Je to jen zlomek pohledu do současné reality, ze které mrazí. Záměrem projektu je upozorňovat na tento nežádoucí trend, který má ty nejvážnější dopady na lidské zdraví. Pomáháme lidem osvobodit se od těchto legálních drog.

Služby duchovního uzdravování zahrnují, zohledňují a vyjadřují:

duchovní a energetickou přípravu duchovního léčitele před zásahem čas na vlastní zásah energetické riziko, kterému je duchovní léčitel vystaven duchovní a energetickou očistu duchovního léčitele po zásahu náklady spojené s poskytováním služby

Se  službou duchovního uzdravování se v oblasti podnikání vůbec nepočítá, neexistuje žádná kategorie, a proto řešíme odměnu za poskytnutou službu formou dobrovolného daru. Odměna formou daru, jejíž horní hranice není omezena, nám zároveň umožňuje předat určitou část odměny do dobročinné sbírky pro rozvoj projektu, ze které můžeme čerpat pro poskytnutí služby zájemcům, kteří nám oznámí, že se nacházejí v mimořádné finanční krizi. Pravdivost tohoto oznámení si ověřujeme mimosmyslově.

Hodnota služeb duchovního uzdravování SanoKunDio® je ve skutečnosti nevyčíslitelná, a proto pro dosažení rovnováhy v přijímání a dávání předkládáme návrhy doporučených odměn odhadem.

Duchovní učitelka - služba uzdravování duše a osvobozování od temných energií - forma daru

950,- Kč  (44 EUR včetně popl. banky) při osobní návštěvě se dar může předat na místě. Při dálkovém zásahu předání daru dle dohody. (Pro děti do 10-ti let - 50%).

500,- Kč  (26 EUR včetně popl banky)) při opakovaném dálkovém zásahu předání daru dle dohody. (Pro děti do 10-ti let - 50%). 

Dětem do 1 roku a dětem vážně postiženým se věnuji bezplatně.

Duchovní učitelka  - dálkové energetické diagnostiky - pevné ceny

400,- Kč (22 EUR včetně popl. banky) Vstupní diagnostika (VD) pro dospělé a děti od 10-ti let, (děti do 10-ti let 50%)

800,- Kč (38 EUR včetně popl. banky) Rozšířená kontrolní diagnostika (RKD) pro dospělé a děti od 10-ti let (děti do 10-ti let 50%)

Děti do 1 roku a děti vážně postižené mají obě diagnostiky zdarma.

800,- Kč (38 EUR včetně popl. banky)  Partnerská diagnostika (PD)   (zájem musí mít oba parteři, provádí se až po HS a VU)
 

Úhrady převodním příkazem se provádějí tak, jak je uvedeno v pokynech před duchovním zásahem.

Duchovní průvodkyně - dálková poradna Hloubkové sebereflexe HS - pevná cena

950,- Kč (44 EUR včetně popl. banky) provádí se jen u dospělých osob, hradí se převodním příkazem.

Duchovní průvodkyně - dálková služba Vnitřního uzdravení VU- forma daru

950,- Kč (44 EUR včetně popl. banky) zásah se provádí pouze u dospělých osob, předání daru dle dohody.

 


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO