VYROVNÁNÍ SLUŽBY UZDRAVOVÁNÍ

Služby duchovního uzdravování SanoKunDio® poskytuje duchovní učitelka a duchovní průvodkyně. Služby nepatří mezi alternativní metody, které se běžně nabízejí, jsou to služby zcela mimořádné jejich ocenění je specifické, a proto je zde v širším rozsahu vysvětleno.

Duchovní léčitelka poskytuje službu pouze jednorázově. Odstraňuje s pomocí Boží duchovní a energetické prapříčiny vzniklých problémů odhalených při vstupní diagnostice. Zharmonizován je energetický systém a orgány. Zásah se provádí bez předchozí konzultace, provázen je modlitbou, probíhá v klidu a naprosté tichosti, což je pro příjem uzdravujícího Božího světla potřebné. Při službě osvobozování duše klienta od vlivu temných duchovních bytostí podstupuje duchovní léčitelka velké energetické riziko, kterému je vystavena její duše. Pokud „pracuje“ na jiných úrovních, v jiných světech, setkává se s negativními duchovními bytostmi, které útočí na její auru, a dříve či později se setkává  "tváří v tvář" i s temnými energiemi, od nichž klienta s pomocí Boží také osvobozuje. Zde záleží na míře její ostražitosti, bdělosti, zkušenostech, vnitřní čistotě, důvěře s odevzdání Bohu, jak konfrontace dopadne. Svou službou vytváří podmínky pro zdárný proces sebeuzdravování, na kterém se již podílí každý žák sám.

Duchovní průvodkyně poskytuje službu pouze jednorázově. Není vystavena energetickému riziku tak jako duchovní léčitelka, ale její služba je časově a emočně náročnější. Navazuje na energetický zásah duchovní léčitelky až na závěr výukového programu dálkovou službou vnitřního uzdravování, které je důležitou součástí léčby duše. Zásah je potřebný u dospělých osob s dopady traumatických zážitků prožitých v raném dětství, dospívání či partnerství, které se nedaří svépomocí odstranit, anebo si jich není člověk ani vědom. Při zásahu dochází k propojení s duší a s pomocí Boží se léčí její traumata.    

Příprava pro služby duchovního uzdravování je velmi náročná. Neexistuje pro ni žádná školská studijní příprava či lidské zasvěcení. Příprava probíhá pod přísným Božím vedením, při kterém jsou potřebné znalosti a zkušenosti těžce "vydobyté" prožitou duchovní přípravou a s ní spojeným utrpením. O náročnosti uvedené přípravy se zájemci dočtou v našich knihách. Pokud si někteří z nich mysleli, že by měla být služba duchovního uzdravování poskytována zdarma, pak u nich tato mylná představa po přečtení knih mizí.

Mylná představa se rozplývá i v porovnání s výdaji za běžně využívané služby nebo chemické léčení moderní medicínou. Porovnáváme měsíční doplatky za trvale užívané léky i další výdaje za léky bez receptu, a to aniž by došlo k uzdravení. Měsíční výdaje za umělou krásu, kosmetické, manikérské, kadeřnické služby, solária nebo výdaje za úpravy těla plastickou chirurgií. Dále výdaje za služby pro úlevu od bolesti nebo relaxaci, masérské a  terapeutické. Za tyto opakované služby vydávají lidé desetitisíce i statisíce korun.

Mylná představa se rozplývá i v porovnání s pravidelnými výdaji za legální drogy. Kromě každodenního dopingu lékovými drogami vydávají lidé měsíčně tisíce korun za kávu, cigarety, alkohol, kofeinové energetické nápoje, různé stimulanty a také marihuanu... Je to jen zlomek pohledu do současné reality, ze které mrazí. Záměrem projektu je upozorňovat na tento nežádoucí trend, který má ty nejvážnější dopady na  zdraví dospělých i dětí. Pomáháme lidem osvobodit se od těchto legálních drog.

Duchovním léčitelům a průvodcům tedy právem náleží odpovídající odměna, která zahrnuje:

čas na duchovní a energetickou přípravu před zásahem čas na vlastní zásah energetické riziko, kterému jsou vystaveni  čas na energetickou očistu po zásahu výdaje spojené s poskytováním služby, a hodnota duchovního zásahu, kterou pro nemocného člověka má

V oblasti podnikání vůbec neexistuje kategorie kam by se duchovní služby zařadily, proto řešíme odměnu formou dobrovolného daru. Horní hranice není omezena, což nám umožňuje předat určitou část odměny do dobročinné sbírky pro rozvoj projektu, případně  z ní čerpat při  náročnějších službách poskytovaných rodinám s  postiženými dětmi. Správný postup si v těchto případech ověřujeme mimosmyslově.

Hodnota služeb duchovního uzdravování SanoKunDio® je ve skutečnosti nevyčíslitelná. Pro dosažení rovnováhy v přijímání a dávání předkládáme návrhy spodních hranic odměn.

Duchovní léčitelka - duch očista, energ.harmonizace osvobozování od temných energií - forma daru

950,- Kč při osobní návštěvě se dar může předat na místě. Při dálkovém zásahu předání daru dle dohody. (Pro děti do 10-ti let - 50%).

500,- Kč  při opakovaném dálkovém zásahu předání daru dle dohody. (Pro děti do 10-ti let - 50%). 

Dětem do 1 roku a dětem vážně postiženým se věnuji bezplatně.

Duchovní léčitelka  - dálkové energetické diagnostiky a konzultace - pevné ceny

400,- Kč  Vstupní diagnostika (VD) pro dospělé a děti od 10-ti let, (děti do 10-ti let 50%)

800,- Kč  Rozšířená kontrolní diagnostika (RKD) pro dospělé a děti od 10-ti let (děti do 10-ti let 50%)

Děti do 1 roku a děti vážně postižené mají obě diagnostiky zdarma.

1.500,- Kč Partnerská harmonizační diagnosika + Rozbor. (PHD + R). Účtovaná částka je za oba partneryÚhrada se provádí převodním příkazem před vyplněním objednacího formuláře

Duchovní průvodkyně - dálkové služby

950,- Kč Hloubkové sebereflexe (HS) - provádí se jen u dospělých osob, hradí se převodním příkazem.

950,- Kč Vnitřního uzdravení (VU ) - forma daru zásah se provádí pouze u dospělých osob, předání daru dle dohody.

 


© 2008 - Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

 
 

 © SANOKUNDIO