Petr Kohout


9 let, Kladno 

 

 

 

 

"Jsem matkou samoživitelkou dnes již devítiletého syna, kterému byla ve 3 letech stanovena diagnóza atypický autismus. Nikdo mi nesdělil, co je příčinou psychických stavů, ve kterých se syn nacházel. Byly mi pouze nabídnuty psychiatrické léky, které jsem odmítla. Syn nemohl docházet do školy a musel navštěvovat rehabilitační stacionář.

S diagnózou jsem se nechtěla smířit, ale nakonec jsem podlehla. Až jsem se setkala s autorkou projektu Centra pro zdraví, která mi nabídla pomoc. Vysvětlila mi, že synovy příznaky mohou mít příčinu v jeho dětství, kdy prožíval stresy a emoční šoky.

Můj syn dostal od paní Jožky Wenkeové nejprve osobní dar. Bylo to bezplatné léčení s vyladěním energetického systému, za které jsem velmi vděčna, protože stav mého syna se výrazně zlepšil. Po duchovním energetickém léčení již navštěvuje normální školu bez asistenta a vede si dobře.

Nyní jsem přešťastná, protože jsem kromě tohoto daru obdržela pro syna z dobročinného fondu projektu Centra pro zdraví také dva ozdravné poukazy. Poukaz na osmidenní pobyt v přírodě v hodnotě 3.900 Kč, doplněný ošetřováním a jízdou na koních. Druhý poukaz v hodnotě 5.000 Kč je na další přírodní terapie.

Jednu z těchto úchvatných terapií, vodní shiatsu, jsem již se svým synem zažila. Terapie probíhala pod vodou, kdy byl můj syn, který ani neumí plavat, střídavě také na dně bazénu, s otevřenýma očima, blaženě se usmíval a nechal po sobě v rámci terapie šlapat. Bylo vidět, že je uvolněný a šťastný. Terapie trvala 3 hodiny. Všechny přírodní i duchovní terapie mají na mého syna velmi blahodárný vliv a postupně ho uzdravují bez jakékoliv chemie, psychiatrických zásahů a psychologických testů. Prognóza návratu plného zdraví je velmi příznivá.

Lituji, že jsem se o těchto krásných léčebných metodách dozvěděla s tak velkým zpožděním, protože jsem mohla syna uchránit od mnoha útrap spojených s klasickými vyšetřovacími metodami moderní medicíny, jejichž výsledkem byla pouze nejistě odhadnutá diagnóza bez jakékoliv následné efektivní léčby, s prognózou doživotního označení 'autista'.
S poděkováním a úctou Iva Holubovská"

zpět

 
 
 

 © SANOKUNDIO