Michael B.


20 let, Ostrava 

 

 

 

 

Pro příspěvek v rámci dobročinného projektu Centra pro zdraví byl z našeho dětského domova vybrán Michael B., rok narození 1993. Chlapec žije v našem Dětském domově (Na Vizině 28, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava) 3 měsíce.

Z naší strany byl chlapec navržen pro poskytnutí příspěvku na zakoupení invalidního vozíku v ceně 5.700 Kč vzhledem k tomu, že si jeho postižení žádá pohybovat se na invalidním vozíku v bezbariérovém prostředí, na což neměl dětský domov finanční prostředky.

"Děkujeme za vozík pro Michaela B., již ho plně využívá a je velice spokojen."

"V září 2010 nastoupil Michael na střední školu prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě a setkal se s problémem, kdy škola vyžadovala k jeho studiu osobního asistenta, na který neměl dětský domov finanční prostředky. Požádali jsme tedy podruhé o finanční pomoc dobročinný projekt CENTRA PRO ZDRAVÍ. Žádosti o zaplacení osobního asistenta na dobu čtyř měsíců v částce 8400,- Kč bylo vyhověno a Michael tak může bez problémů pokračovat dále ve svém vzdělávání, přestože se pohybuje na invalidním vozíku, který je také darem Centra pro zdraví. Michael je ve škole velice spokojen, zajímá ho učivo a jeho psychický stav se zlepšil. Výborné prostředí školy a účast na akcích dětského domova mu velice prospěly.

"V lednu 2011 nastal opět problém se zajištěním financí na službu osobního asistenta, proto jsme znovu požádali dobročinný projekt Centra pro zdraví o finanční příspěvek na zajištění tohoto asistenta až do konce školního roku, tzn. do června 2011. Žádosti bylo opět vyhověno a příspěvek ve výši 13 200,- na péči o chlapce po dobu dalších šesti měsíců jsme obdrželi. Posíláme některé Michaelovy fotky z lázní Chuchelná, které absolvoval v červnu 2010, a z Vánoc 2010 v našem domově.

Vaše laskavá pomoc je pro rozvoj Michaela a jeho cestu do života velice významná a co nejsrdečněji za ni děkujeme."

Mgr. Josef Palkovič, Ředitel DD, Na Vizině - Ostrava

zpět

 
 
 

 © SANOKUNDIO