KORONAVIRUS  - vyjádření zakladatelky projektu k současné situaci

Milí přátelé, 
ráda bych se svěřila s tím, co cítím, co vnitřně prožívám v současné pohnuté době přerodu lidstva a co mohu  předat všem spřízněným duším. Již mnoho let jsem žila v očekávání, že přijde záchrana pro planetu i lidstvo, které už nemá sílu se vzepřít tlaku, který je vyvíjen na každého z nás a každým dnem sílí. Byla jsem dlouhé roky v očekávání Božího zásahu, který přijde v ten pravý čas. Jsem přešťastná, že se tak
stalo právě nyní. Byl nám dán čas a prostor na to, abychom získali dostatečnou sílu a víru, že dokážeme období přerodu ve zdraví přečkat. Je nyní na nás, abychom svou neochvějnou vírou v dobro, které z Boží vůle přichází, podpořili a povzbudili ostatní. Jsme povinni tento úkol zvládnout. Je mnoho lidí na rozcestí a nevědí, jakým směrem se mají dát. Jsou zranění, nejistí, bojí se smrti a mají strach udělat rozhodující krok. Je na nás, abychom jim šli příkladem. Proto chci touto cestou podpořit tyto nerozhodné duše. Jsem přesvědčená, že pandemie, která ochromila život na celé planetě, je naší tolik očekávanou spásou a já ji s vděčností a klidem přijímám jako dar …


PROJEKT SanoKunDio®

Zakladatelkou tohoto revolučního projektu je duchovní léčitelka, učitelka - autorka sedmi  knih duchovního poznání. Projekt se zabývá výukou duchovního sebeuzdravování a Moderní etikoprevence®, která  sehrává významnou roli v současné transformaci lidského vědomí. Duchovní uzdravování lze právem nazvat "UZDRAVOVÁNÍM BUDOUCNOSTI" a to i přesto, že má své kořeny v pradávné minulosti, kdy se uzdravování duchovním zásahem provádělo. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i fyzického těla je třeba přistupovat s plnou vážností. Nejedná se o žádnou z běžně nabízených alternativních metod léčení, ale o znovuoživení poznání duchovních příčin nemocí a způsobu jejich odstranění s pomocí Boží - nejmocnější, uzdravující a životadárné síly.

Jednou z příčin zdravotních problémů jsou také narůstající neřesti a závislosti, jimž dospělí i mládež stále více propadá. Přibývají nemocní i nové nemoci, se kterými si moderní medicína neví rady. Nezabírají chemické léky tak jako dřív, a proto se vyvíjejí další a další, aniž by lidé tušili, jak velkou zátěží je tato chemie pro lidské tělo i duši. Neobejdeme se již bez toho, že bychom si jako celek uvědomili tuto skutečnost, ale i to, že stále vyspělejší a dražší technika i chemie nás před námi samými nezachrání. Pro pochopení a posouzení hodnoty, kterou SanoKunDio® v překladu Zdraví s Bohem lidem přináší, jsou k dispozici tyto webové stránky a Knižní edice zakladatelky projektu. Knihy jsou zdrojem významného duchovního poznání, od něhož se celý projekt odvíjí.

Doporučujeme vám vyhradit si čas na seznámení se s realitou a shlédnout poučná ukázková videa. Jsou na nich také autentické příběhy lidí, kteří musí užívat chemické léky i přesto, že je neuzdravily a po 5, 10, 20 i 30 letech, svádějí mnohdy zoufalý boj se vzniklou závislostí, aby se těchto léků zbavili a uzdravili se alternativní cestou. Vypovídající je také UVÍTACÍ VIDEO v závěru tohoto textu.

Jak začít?

Přejete-li si převzít své zdraví do vlastních rukou a naučit se uzdravovat s pomocí Boží, prostudujte si nejprve celé webové stránky a opakovaně si přečtěte Info před objednáním a Objednací formuláře. Zde najdete veškeré pokyny a přesné návody, jak se do projektu zapojit. Tento web je určen lidem, kteří se chtějí vzdělávat v duchovní oblasti, jsou připraveni měnit sami sebe k lepšímu a změnit své zvyklosti, které je dovedly až do nemoci. Pokud by vám už nyní dělalo problém stránky řádně prostudovat, pak je to signál, že zatím nejste na vzdělávání v duchovní oblasti ani na potřebné změny připraveni a svou nemoc stále ještě potřebujete. V opačném případě vás rádi v projektu přivítáme.


UVÍTACÍ VIDEO

Poznejte význam slova Bůh v jiném pojetí, než jak je v současné době lidmi vnímáno..

 
 
 

 © SANOKUNDIO