VÍTEJTE NA INFORMATIVNÍM WEBU

duchovní léčitelky Jožky Wenkeové, autorky a zakladateky projektu. Cílem těchto webových stránek je informovat veřejnost o existenci duchovního uzdravování a sebe-uzdravování, které lze právem nazvat LÉČENÍM BUDOUCNOSTI. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i těla je třeba přistupovat s plnou vážností, a to si žádá prostudovat tyto stránky v celém jejich rozsahu. Jen tak je možné vytvořit si úsudek o hodnotě, kterou projekt lidem přináší. Nemohu se věnovat lidem, kteří nejsou ochotni věnovat potřebný čas na seznámení s projektem, ve kterém by chtěli najít pro sebe nebo své děti pomoc. V takovém případě od nich nelze očekávat, že by si vyhradili čas na výukový program sebeuzdravování, který je nedílnou součástí uzdravovacího procesu. V projektu nám jde především o to, abychom lidem pomohli k uzdravení a následně ke schopnosti sebeuzdravování, ale nemůžeme chtít jejich uzdravení víc než oni sami. Každému klientovi se věnujeme individuálně a ve výuce postupujeme tempem, které je pro něj schůdné. To je také důvod, proč můžeme každý měsíc přijmout pouze omezený počet zájemců. Těší nás spokojenost klientů, kteří se již díky projektu dokáží uzdravovat sami ve svých "Rodinných centrech zdraví" a naší pomoc už nepotřebují.

Pokud to myslíte se svým uzdravením vážně a chcete dosáhnout tohoto cíle, čtěte pozorně další informace.

POMÁHÁME LIDEM VYTVÁŘET Z JEJICH DOMOVŮ "RODINNÁ CENTRA ZDRAVÍ".

Impulzem pro vytvoření tohoto nadčasového Projektu nebyla touha po penězích, ale touha ukázat lidem cestu  k sebeuzdravení, která osvobozuje z "otroctví" užívání lékových drog. To, co se nám jevilo před lety jako nemožné a neuvěřitelné, je dnes pro nás běžné a samozřejmé. Vyměnili jsme strach z nemocí, nemocnice, lékárny a léky za radost ze života ve zdraví v našich domovech. Pojmenovali jsme je "Rodinná centra zdraví". Rozhodnout se pro takovou změnu není snadné, ale je to možné, pokud to opravdu chcete a dozvíte se, jak toho dosáhnout. Překonali jsme odpor, posměch a zrazování těch, kteří nevěří této možnosti nebo  jim pohodlný zaběhlý systém chemického utlumování příznaků nemocí vyhovuje. Definitivně jsme vystoupili z tohoto početného davu odpůrců z řad ateistů i věřících upnutých na katolickou církev, která sice káže o Bohu, ale duchovnímu uzdravování se nevěnuje. S odhodláním k vlastním změnám jsme zvládli přípravu, výuku i praxi odstraňování příčin zdravotních poruch na duchovních i energetických úrovních a nemoci postupně vymizely. Udržováním těchto úrovní v čistotě a vyladění také nemocem předcházíme. Zdravotní poruchy se zde skrytě vyvíjejí a později se projeví ve fyzickém těle jako soubor příznaků, pro které si stanovila moderní medicína své latinské názvy - diagnózy. Tento neviditelný proces může trvat i několik let. Právě to bývá některým lidem osudné, protože moderní medicína skryté duchovní  příčiny nemocí nezná, ani je neřeší a nemoc je schopna objevit svými vyšetřovacími metodami až v rozvinuté  fázi, kdy pronikne do hmotné úrovně fyzického těla.

U některých lidí je proces duchovního uzdravování krátký, u druhých o něco delší, než by si přáli a někteří zažijí okamžité uzdravení. Podle toho, do jaké míry se na svém uzdravení aktivně podílí  a jak dlouho byla primární příčina ponechána svému vývoji bez povšimnutí. Záleží  také na tom, zda se partneři či celá rodina i s dětmi rozhodne pro vzájemné sladění svých energetických systémů, jejichž disharmonie výrazně ovlivňuje délku procesu uzdravování a v některých případech i znemožňuje. Takové jsou naše zkušenosti ověřené dlouholetou praxí. Nepředáváme pouze teorii nastudovanou z knih, předáváme vlastní duchovní poznání, které také žijeme. Nepatříme k těm, co káží vodu a pijí víno. Začali jsme u sebe, prošli jsme si mnohým, zvítězili sami nad sebou i nad systémem, který nás svazoval. Takto osvobozeni jsme připraveni provázet vás po určitý čas na vaší cestě k soběstačnosti v sebeuzdravování. Návrat přirozeného zdraví bez potřeby chemického ovlivňování funkce těla a psychiky pokládáme za potřebný základ na kterém můžeme stavět a uskutečňovat další potřebné změny ve svém osobním i pracovním životě. Pokud se rozhodne kráčet touto cestou celá rodina společně, pak je velká naději, že se zlepší nejen kvalita zdraví, ale také kvalita vzájemního soužití a vrátí se radost ze života. Naše zkušenosti a obdivuhodné výsledky klientů, se kterými se můžete seznámit na tomto webu, nás opravňují tvrdit, že vše, co člověk díky projektu získá, má mnohonásobně vyšší hodnotu než  je finanční a časová investice potřebná pro dosažení uvedeného cíle.

Schopnost duchovního sebeuzdravování aktivovanou prostřednictvím duchovního léčitele a podpořenou  vlastní etikoprevencí vám již nikdo nemůže vzít, získáte ji navždy, pro sebe a pro své nezletilé děti.

PROČ VZNIKL TENTO PROJEKT?

Protože mi bylo přes vnuknutí sděleno mé životní poslání, očistit a předat lidem starobylé duchovní uzdravování s pomocí modlitby. Mým úkolem je předávat veřejnosti významná, vlastním prožitím a praxí ověřená poznání, týkající se duchovního uzdravování i života lidských bytostí. Předávat i další duchovní tajemství, která mi byla odhalena, a odstraňovat tak duchovní nevědomost, v níž je lidstvo udržováno po staletí. Nejtěžší úkol, který mi Bůh svěřil, je trpělivě napravovat to, co způsobilo odklon lidí od Boha, síly, která jim dala život a při životě je také drží, aniž by si toho byli vědomi. Vysvětlit, že Boží síla je jediná, která může svým působením uzdravovat  tělo i duši bez jakýchkoliv nešetrných zásahů a chemických léků. Vím, že nejsem jediná, která přijímá sdělení z Božského zdroje, bez potřeby být součástí jakékoliv církve, a proto se jen přidávám k dalším, jejichž  poslání byla v minulosti a jsou i dnes podobná mému. Proto na mém webu odkazuji i na  publikace či videa některých z nich.

Protože v projektu všichni pokládáme současný systém léčení moderní medicínou spočívající v chemickém utlumování příznaků nemocí bez odstranění příčin jejich vzniku za sebezničující. Stejně tak nahlížíme na rozbujelé chemické ovlivňování hormonálního systému žen používáním antikoncepce, bez ohledu na její negativní dopady, které se následně řeší opět chemickou cestou, případně umělým oplodňováním. Dopovat jakýkoliv oslabený či selhávající orgán fyzického těla chemickými lékovými drogami a tím nahrazovat jeho přirozenou funkci lze z duchovního pohledu nazvat šarlatánstvím s destruktivními účinky nejen na fyzické tělo, ale také na vyšší energetické úrovně lidské bytosti.

Protože současný zaběhlý, duchovní neznalostí poznamenaný systém léčení moderní medicínou se nám jeví jako dlouhodobě neudržitelný, stejně jako jeho stále náročnější ufinancování. Duchovní nevědomost většiny zdravotníků by mohla být chabou omluvou pro jednání v dobré víře, neomluvitelné však je, pokud nevědomost přerůstá ve vědomé zesměšňování, ponižování a nadřazené ignoranství, které nedovoluje nahlédnout na vyšší úrovně lidské bytosti nacházející se za hranicí viditelného fyzického těla. Nedovoluje nahlédnout tam, kde vznikají příčiny všech zdravotních poruch, tam kde je třeba zahájit uzdravovací proces.

SEZNAMTE SE S OTŘESNÝMI FAKTY

Doslovná citace z rozhlasového vysílání MUDr. Lebenharta, známého českého homeopata, ve kterém uvádí otřesné statistiky zdravotního stavu našeho obyvatelstva:

„Naše země má 10,5 milionu lidí. Za rok 2014 bylo u nás registrováno 450 000 onkologických pacientů. Kdyby fungovala prevence, tak by toto číslo nebylo tak obrovské. A ta čísla rok od roku dramaticky rostou. Máme 850 000 diabetiků, máme 2,5 milionu kardiaků, máme 0,5 milionu astmatiků, máme 200 000 lupenkářů – přitom lupénka není kožní onemocnění, to je další omyl medicíny, lupénka je většinou jaterní onemocnění, které se na kůži jen manifestuje. Máme 3 miliony alergiků, každý 3. člověk je alergik, 50 tisíc zánětů a různých dysfunkcí střevních – nefungují střeva, průjmy (10krát-15krát za den), máme 700 000 duševně strádajících lidí, 125 000 lidí bere plný invalidní důchod pro špatnou funkci pohybového aparátu.

Medicína nezná původ onemocnění. Žádný lékař vám neřekne, proč jste onemocněli. Onkolog vám neřekne, proč máte nádor v levé ledvině. On vám to neřekne, on to neví. Nikdo ho to nenaučil. Nikdo vám neřekne, proč máte astma, nikdo vám neřekne, proč máte diabetes, nikdo nic neví v podstatě, to je realita. A ty výsledky tomu odpovídají. Berete léky, léky, léky, ale nikdy se neuzdravíte. Lidé berou 15-18 druhů léků už třeba 10, 15 let a je jim čím dál hůř, pochopitelně. Takhle funguje medicína. Medicína se dala naprosto špatnou cestou. Cestou hmoty, chemie a ignoruje princip života, ignoruje základní životní zákony, vysmívá se starým východním moudrostem, jako je čínská tradiční medicína, jako je ajurvéda třeba a další a další medicíny, jenom se vysmívá a nemá výsledky. Nedávná statistika onkologická – pět let přežije 2 % lidí, ozařování, chemoterapii a ty jejich klasické metody. 2% mají úspěšnost. Tohle kdyby předváděla nějaká fabrika, tak prostě musí skončit.“


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.

UVÍTACÍ VIDEO

Shlédněte krátké video Igora Chauna - úspěšného filmového režiséra, který se touto cestou svěřuje se svým duchovním probuzením a předkládá veřejnosti duchovní poznání, k němuž po mnoha letech dospěl. Jeho slova jen potvrzují naléhavost změny postojů a zastaralých paradigmat.  

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz