PROJEKT SanoKunDio®

Poselství pro výjimečné období, kterým lidstvo právě prochází

"Moji milí, jsme svědky největšího přerodu lidstva na planetě Zemi. Jsme poctěni událostí, která je Božím darem, dává nám naději na znovuzrození našich duší bez opuštění hmotných těl. Záleží na nás, zda tuto výzvu pochopíme a pozvedneme své vědomí, aby se každý z nás mohl stát lepším člověkem. Žádná vakcína nespasí utiskovanou duši a nemá ani moc uzdravit fyzické tělo zesláblé nemocemi a vedlejšími účinky lékových drog. Koronavirus nám odhaluje realitu a vyzývá nás k zamyšlení. Do tohoto stavu nás dovedla naše nevědomost a nyní záleží na nás, zda procitneme a opustíme staré paradigma, které nás v nevědomosti stále drží.

Děkujme za tento dar a modleme se, abychom to dokázali.

Jožka Wenkeová - zakladatelka projektu

Modlitba - MUDr. Igor Bukovský PhD.

Vážení,

vítejte na živých informativních stránkách SanoKunDio®. Pokud hledáte pomoc v různých tíživých zdravotních či vztahových situacích a budete schopni přijímat s pokorou námi sdělované informace v celém rozsahu, získáte veškeré podklady k tomu, abyste mohli v klidu zhodnotit, zda je pro vás pomoc projektu přijatelná. Jsme připraveni poskytnout pomoc lidem všech věkových kategorií, až na některé požadavky a výjimky u dospělých osob:

• lidem s požadavkem o samostatnou konzultaci nebo duchovní energetický zásah bez zájmu o vstup do výukového programu. Naším cílem je dovést lidi k soběstačností v duchovním sebeuzdravování, aby už naší pomoc nepotřebovali

•  psychiatrickým pacientům  v útlumu pod vlivem užívání psychiatrických lékových drog, kteří nejsou schopni se na svém uzdravení z tohoto důvodu podílet. Do postupů psychiatrů nezasahujeme

• lidem v psychospirituální krizi, kterým již byly v důsledku duchovní nevědomosti stanoveny mylné psychiatrické diagnózy a nasazeny psychiatrické lékové drogy. Do postupů psychiatrů nezasahujeme

• lidem, u kterých energetická diagnostika potvrdí masivní napadení temnými energiemi v důsledku jejich dlouhodobých závislostí (tvrdé drogy, alkohol, výherní automaty, počítačové hry, porno, psychiatrické léky). Tyto neřesti brání jejich transformačnímu posunu do plusových vibračních úrovní a tím i uzdravení

     Zakladatelkou tohoto revolučního projektu je duchovní léčitelka, učitelka - autorka sedmi  knih duchovního poznání a Moderní etikoprevence®. Projekt se zabývá výukou duchovního sebeuzdravování. Výuka sehrává významnou roli v probíhajícím procesu transformace lidského vědomí, ve kterém se nachází každý člověk, bez ohledu na to, zda si toho je vědom anebo není.

Duchovní uzdravování lze právem nazvat "UZDRAVOVÁNÍM BUDOUCNOSTI" a to i přesto, že má své kořeny v pradávné minulosti, kdy se uzdravování duchovním zásahem provádělo. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i fyzického těla je třeba přistupovat s plnou vážností. Nejedná se o žádnou z běžně nabízených alternativních metod léčení, ale o znovuoživení poznání duchovních příčin nemocí a způsobu jejich odstranění s pomocí Boží - nejmocnější, uzdravující a životadárné síly.

Jednou z příčin zdravotních problémů jsou také narůstající neřesti a závislosti, jimž dospělí i mládež stále více propadá. Přibývají nemocní i nové nemoci, se kterými si moderní medicína neví rady. Nezabírají chemické léky tak jako dřív, a proto se vyvíjejí další a další, aniž by lidé tušili, jak velkou zátěží je tato chemie pro lidské tělo i duši. Neobejdeme se již bez toho, že bychom si jako celek uvědomili tuto skutečnost, ale i to, že stále vyspělejší a dražší technika i chemie nás před námi samými nezachrání. Pro pochopení a posouzení hodnoty, kterou SanoKunDio® v překladu Zdraví s Bohem lidem přináší, jsou k dispozici tyto webové stránky a Knižní edice zakladatelky projektu. Knihy jsou zdrojem významného duchovního poznání, od něhož se celý projekt odvíjí.

Doporučujeme vám vyhradit si čas na seznámení se s realitou a shlédnout také poučná ukázková videa. Jsou na nich autentické příběhy lidí, kteří musí užívat chemické léky i přesto, že je neuzdravily ani po 5, 10, 20 i 30 letech, svádějí mnohdy zoufalý boj se vzniklou závislostí, aby se těchto léků zbavili a uzdravili se alternativní cestou. Vypovídající je také UVÍTACÍ VIDEO v závěru tohoto textu.

Jak začít?

Přejete-li si převzít své zdraví do vlastních rukou a naučit se uzdravovat s pomocí Boží, prostudujte si nejprve celé webové stránky a opakovaně si přečtěte Info před objednáním a Objednací formuláře. Zde najdete veškeré pokyny a přesné návody, jak se do projektu zapojit. Tento web je určen lidem, kteří se chtějí vzdělávat v duchovní oblasti, jsou připraveni měnit sami sebe k lepšímu a změnit své zvyklosti, které je dovedly až do nemoci. Pokud by vám už nyní dělalo problém stránky řádně prostudovat, pak je to signál, že zatím nejste na vzdělávání v duchovní oblasti ani na potřebné změny připraveni a svou nemoc stále ještě potřebujete. V opačném případě vás rádi v projektu přivítáme.


UVÍTACÍ VIDEA

Poznejte význam slova Bůh v jiném pojetí, než jak je v současné době lidmi vnímáno..

 

 

Odkaz na zdroj - stránky „allatra tv“ www.allatra.tv, který obsahuje plnou verzi těchto programů

 

 
 

 © SANOKUNDIO