VÍTEJTE NA INFORMATIVNÍM WEBU

duchovní léčitelky Jožky Wenkeové, zakladatelky projektu SanoKunDio. Cílem těchto webových stránek je informovat veřejnost o cestě duchovního uzdravování a sebeuzdravování. Duchovní sebeuzdravování lze právem nazvat LÉČENÍM BUDOUCNOSTI a to i přesto, že má své kořeny v pradávné minulosti. Nelze jej tedy zařadit mezi současné alternativní metody, protože metodou není. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i těla je třeba přistupovat s plnou vážností. Proto doporučujeme  prostudovat tyto stránky v celém jejich rozsahu a zajímat se také o knihy zakladatelky projektu, ve kterých duchovní uzdravování a sebeuzdravování popisuje. Jen tak je možné vytvořit si úsudek o hodnotě, kterou projekt SanoKunDio lidem přináší.

Pomáháme lidem, kteří jsou ochotni věnovat potřebný čas na seznámení s tímto projektem, v němž by chtěli najít pro sebe a své děti pomoc. V opačném případě by nebylo možné předpokládat, že by si vyhradili čas na sebevzdělávání a výukový program etikoprevence, který je nedílnou součástí uzdravovacího procesu. Jde nám především o to, abychom lidem pomohli najít a odstranit prapříčiny vzniku jejich problémů, dopomohli jim ke schopnosti duchovního sebeuzdravování, aby díky takto dosažené soběstačnosti již naši pomoc nepotřebovali.

Nemůžeme však chtít jejich uzdravení víc než oni sami. Také nemůžeme ani nechceme nikomu vnucovat víru v Boží uzdravující moc, která je stejně jako pokora předpokladem pro duchovní uzdravení. Toto potřebné vnitřní nastavení většině lidí před návštěvou duchovního léčitele schází a získávají ho dodatečně až v průběhu výukového programu etikoprevence. To je jeden z důvodů, proč nemohou očekávat a zažít okamžité uzdravení fyzického těla, po kterém většina z nich touží, a které je možné při duchovním uzdravování skutečně zažít. Pokud si člověk svým životem tuto milost s pohledu Božího stále ještě nezasloužil, dochází k jeho uzdravení postupně během následujícího sebeuzdravujícího procesu změn, na kterém se aktivně podílí. Stejný princip platí i u nezletilých dětí, jejichž konečné uzdravení se mnohdy váže na proces změn, který potřebují u sebe zahájit jejich rodiče.

Důležité je také připomenout, že projekt SanoKunDio vznikl na základě Božího vnuknutí a stejně tak byla pod Božím vedením vytvořena i jeho koncepce. Projekt SanoKunDio je nadčasový s revolučním záměrem osvobodit lidi od závislosti na užívání chemických lékových drog a tím zároveň vytvořit potřebný základ pro snadnější průběh jejich transformačního procesu.

Pro takový záměr nemusí mít každý pochopení a může se vůči němu vymezovat. Proto je projekt SanoKunDio i jeho realizace pod zesílenými duchovními ochranami před energiemi mentálních i verbálních útoků, které by mohly u těchto osob pramenit z pocitu ohrožení jejich kariéry, či obav z finanční újmy, ze strachu v důsledku duchovní nevědomosti nebo dokonce ze zlého úmyslu. Protože myšlenky i činy každého člověka, tedy i naše jsou vystaveny Boží spravedlnosti, dbáme na to, aby veškeré informace i služby poskytované v rámci projektu měly vždy Boží požehnání. Uvědomujeme si, že tato vyšší spravedlnost přesahuje myšlení lidských bytostí i pozemské zákony a s tímto vědomím již 14 let úspěšně pomáháme lidem k uzdravení jejich duše, mysli i těla.

Klienta provázíme výukovým programem SanoKunDio individuálně a postupujeme tempem, které je pro něj schůdné. To je důvod, proč můžeme každý měsíc přijmout pouze omezený počet zájemců. Spokojenost klientů se dostavuje v případě, že je klient připraven se na svém uzdravení aktivně podílet a neočekává pomoc v podobě mávnutí kouzelného proutku. Představa a očekávání klienta potřebuje být vždy v souladu s tím, co projekt nabízí. V opačném případě je rozumné hledat pomoc jinde. Pokud si přejete dosáhnout výše uvedeného cíle s naší pomocí, pak si pozorně přečtěte webové stránky v celém jejich rozsahu a postupujte dále dle návodů.

Využijte také sekci  Otázky a odpovědi o projektu od A až do Z v kostce.


Copyright © 2008 Jožka Wenkeová. Všechna práva vyhrazena pro veškerý obsah těchto stránek.


UVÍTACÍ VIDEO

Shlédněte krátké video Igora Chauna - úspěšného filmového režiséra, který se touto cestou svěřuje se svým duchovním probuzením a předkládá veřejnosti duchovní poznání, k němuž po mnoha letech dospěl. Jeho slova jen potvrzují naléhavost změny postojů a zastaralých paradigmat.  

 
 

 © Vytvořil: www.tomassedlak.cz