PROJEKT SanoKunDio®

Vážení,

 vítejte na živých, informativních stránkách projektu SanoKunDio®. S ohledem na mimořádnou zdravotní krizi, jsem hned v úvodu umístila PROMLUVU, ve které vyjadřuji svůj postoj k této vážné situaci. Obsah promluvy potvrzuje, že záměr projektu, vyjádřený v našem mottu není  pouhou frází, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Pokud hledáte pomoc v různých tíživých zdravotních či vztahových situacích a budete schopni přijímat s pokorou námi sdělované informace v celém rozsahu, získáte veškeré podklady k tomu, abyste mohli v klidu zhodnotit, zda je pro vás pomoc projektu přijatelná. Jsme připraveni poskytnout pomoc lidem všech věkových kategorií, až na některé požadavky a výjimky u dospělých osob:

• lidem s požadavkem o samostatnou konzultaci nebo duchovní energetický zásah bez zájmu o vstup do výukového programu. Naším cílem je dovést lidi k soběstačností v duchovním sebeuzdravování, aby už naší pomoc nepotřebovali

psychiatrickým pacientům, kteří se nacházejí  v útlumu pod vlivem užívání psychiatrických lékových drog a nejsou schopni se na svém uzdravení z tohoto důvodu podílet. Do postupů psychiatrů nezasahujeme

• lidem v psychospirituální krizi, kterým již byly v důsledku duchovní nevědomosti stanoveny psychiatrické diagnózy a nasazeny psychiatrické lékové drogy. Do postupů psychiatrů nezasahujeme

• lidem, u nichž energetická diagnostika potvrdí masivní napadení temnými energiemi v důsledku dlouhodobých závislostí (tvrdé drogy, alkohol, výherní automaty, počítačové hry, porno, psychiatrické léky). Tyto neřesti brání jejich transformačnímu posunu do plusových vibračních úrovní a tím i uzdravení

   Zakladatelkou tohoto revolučního projektu je duchovní léčitelka, učitelka - autorka sedmi  knih duchovního poznání a Moderní etikoprevence®. Projekt se zabývá výukou duchovního sebeuzdravování. Výuka sehrává významnou roli v probíhajícím procesu transformace lidského vědomí, ve kterém se nachází každý člověk, bez ohledu na to, zda si toho je vědom anebo není.

Duchovní uzdravování lze nazvat "UZDRAVOVÁNÍM BUDOUCNOSTI" i přesto, že má své kořeny v pradávné minulosti, kdy se uzdravování duchovním zásahem provádělo. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i fyzického těla je třeba přistupovat s plnou vážností. Nejedná se o žádnou z běžně nabízených alternativních metod léčení, ale o znovuoživení poznání duchovních příčin nemocí a způsobu jejich odstranění s pomocí Boží - nejmocnější, uzdravující a životadárné síly.

Jednou z příčin zdravotních problémů jsou také narůstající neřesti a závislosti, jimž dospělí i mládež stále více propadá. Přibývají nemocní i nové nemoci, se kterými si moderní medicína neví rady. Nezabírají chemické léky tak jako dřív, a proto se vyvíjejí další a další, aniž by lidé tušili, jak velkou zátěží je tato chemie pro lidské tělo i duši. Neobejdeme se již bez toho, že bychom si jako celek uvědomili tuto skutečnost, ale i to, že stále vyspělejší a dražší technika i chemie nás před námi samými nezachrání. Pro pochopení a posouzení hodnoty, kterou SanoKunDio® v překladu Zdraví s Bohem lidem přináší, jsou k dispozici tyto webové stránky a Knižní edice zakladatelky projektu. Knihy jsou zdrojem významného duchovního poznání, od něhož se celý projekt odvíjí.

Doporučujeme vám vyhradit si čas na seznámení se s realitou a shlédnout také poučná ukázková videa. Jsou na nich autentické příběhy lidí, kteří musí užívat chemické léky i přesto, že je neuzdravily ani po 5, 10, 20 i 30 letech, svádějí mnohdy zoufalý boj se vzniklou závislostí, aby se těchto léků zbavili a uzdravili se alternativní cestou. Vypovídající je také UVÍTACÍ VIDEO v závěru tohoto textu.

Jak začít?

Přejete-li si převzít své zdraví do vlastních rukou a naučit se uzdravovat s pomocí Boží, prostudujte si nejprve celé webové stránky a opakovaně si přečtěte Info před objednáním a Objednací formuláře. Zde najdete veškeré pokyny a přesné návody, jak se do projektu zapojit. Tento web je určen lidem, kteří se chtějí vzdělávat v duchovní oblasti, jsou připraveni měnit sami sebe k lepšímu a změnit své zvyklosti, které je dovedly až do nemoci. Pokud by vám už nyní dělalo problém stránky řádně prostudovat, pak je to signál, že zatím nejste na vzdělávání v duchovní oblasti ani na potřebné změny připraveni a svou nemoc stále ještě potřebujete. V opačném případě vás rádi v projektu přivítáme.


UVÍTACÍ VIDEA

Poznejte význam slova Bůh v jiném pojetí, než jak je v současné době lidmi vnímáno..

 

 

Odkaz na zdroj - stránky „allatra tv“ www.allatra.tv, který obsahuje plnou verzi těchto programů

 

 
 

 © SANOKUNDIO