PROJEKT SanoKunDio®

Vítejte na informativních stránkách projektu. Pokud hledáte pomoc v různých tíživých zdravotních či vztahových situacích a jste schopni přijímat námi sdělované informace s pokorou, pak  můžete po jejich přečtení v klidu vyhodnotit, zda je pro vás pomoc projektu přijatelná. Pokud jste odpůrci všeho, co pochází z vyšších rovin poznání, pak neztrácejte čtením textu váš drahocenný čas. Webové stránky a následně i projekt je určen pouze těm, kteří po vyšším poznání touží, váží si ho a chtějí se s jeho pomocí také uzdravovat.

Omezení v poskytování pomoci:

• lidem bez zájmu o vstup do výukového programu projektu s požadavkem o samostatnou konzultaci, nebo duchovní energetický zásah

•  psychiatrickým pacientům  v útlumu v důsledku užívání psychiatrických lékových drog, souběžně  s nezájmem blízkých osob i psychiatrů o spolupráci s námi 

• lidem v psychospirituální krizi, kterým již byly v důsledku duchovní nevědomosti stanoveny mylné psychiatrické diagnózy a nasazeny psychiatrické lékové drogy. Do postupů psychiatrů nezasahujeme

     Zakladatelkou tohoto revolučního projektu je duchovní léčitelka, učitelka - autorka sedmi  knih duchovního poznání. Projekt se zabývá výukou duchovního sebeuzdravování a Moderní etikoprevence®, která  sehrává významnou roli v současné transformaci lidského vědomí. Duchovní uzdravování lze právem nazvat "UZDRAVOVÁNÍM BUDOUCNOSTI" a to i přesto, že má své kořeny v pradávné minulosti, kdy se uzdravování duchovním zásahem provádělo. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i fyzického těla je třeba přistupovat s plnou vážností. Nejedná se o žádnou z běžně nabízených alternativních metod léčení, ale o znovuoživení poznání duchovních příčin nemocí a způsobu jejich odstranění s pomocí Boží - nejmocnější, uzdravující a životadárné síly.

Jednou z příčin zdravotních problémů jsou také narůstající neřesti a závislosti, jimž dospělí i mládež stále více propadá. Přibývají nemocní i nové nemoci, se kterými si moderní medicína neví rady. Nezabírají chemické léky tak jako dřív, a proto se vyvíjejí další a další, aniž by lidé tušili, jak velkou zátěží je tato chemie pro lidské tělo i duši. Neobejdeme se již bez toho, že bychom si jako celek uvědomili tuto skutečnost, ale i to, že stále vyspělejší a dražší technika i chemie nás před námi samými nezachrání. Pro pochopení a posouzení hodnoty, kterou SanoKunDio® v překladu Zdraví s Bohem lidem přináší, jsou k dispozici tyto webové stránky a Knižní edice zakladatelky projektu. Knihy jsou zdrojem významného duchovního poznání, od něhož se celý projekt odvíjí.

Doporučujeme vám vyhradit si čas na seznámení se s realitou a shlédnout také poučná ukázková videa. Jsou na nich autentické příběhy lidí, kteří musí užívat chemické léky i přesto, že je neuzdravily ani po 5, 10, 20 i 30 letech, svádějí mnohdy zoufalý boj se vzniklou závislostí, aby se těchto léků zbavili a uzdravili se alternativní cestou. Vypovídající je také UVÍTACÍ VIDEO v závěru tohoto textu.

Jak začít?

Přejete-li si převzít své zdraví do vlastních rukou a naučit se uzdravovat s pomocí Boží, prostudujte si nejprve celé webové stránky a opakovaně si přečtěte Info před objednáním a Objednací formuláře. Zde najdete veškeré pokyny a přesné návody, jak se do projektu zapojit. Tento web je určen lidem, kteří se chtějí vzdělávat v duchovní oblasti, jsou připraveni měnit sami sebe k lepšímu a změnit své zvyklosti, které je dovedly až do nemoci. Pokud by vám už nyní dělalo problém stránky řádně prostudovat, pak je to signál, že zatím nejste na vzdělávání v duchovní oblasti ani na potřebné změny připraveni a svou nemoc stále ještě potřebujete. V opačném případě vás rádi v projektu přivítáme.


UVÍTACÍ VIDEO

Poznejte význam slova Bůh v jiném pojetí, než jak je v současné době lidmi vnímáno..

 
 
 

 © SANOKUNDIO