PROJEKT SanoKunDio®

Pro ochranu před zneužitím bylo projektu přiděleno Úřadem průmyslového vlastnictví pět ochranných známek osobního vlastnictví označených symbolem ®. Známky potvrzují jeho originalitu a nezaměnitelnost. 

Pro studium uvedených informací není vhodné používat mobil, kde může být zobrazení nekvalitní. Pro pochopení sdělovaného doporučujeme zajistit si klidné, nikým nerušené prostředí.

Cílem je představit široké veřejnosti projekt, jehož zakladatelkou je duchovní učitelka, léčitelka a zároveň spisovatelka. Projekt se zabývá výukou Moderní etikoprevence® -  Rodinnou výukou duchovního sebeuzdravování, které lze právem nazvat "UZDRAVOVÁNÍM BUDOUCNOSTI"  a to i přesto, že má své kořeny v pradávné minulosti, kdy se praktikovalo prapůvodní uzdravování duchovním zásahem. K vysvětlení této neznámé, ale osvědčené cesty k uzdravení lidské duše a tím i fyzického těla je třeba přistupovat s plnou vážností. Nejedná se o žádnou z běžně nabízených alternativních metod, ale o znovuoživení poznání duchovních příčin nemocí a způsobu jejich odstranění s pomocí Boží - nejmocnější, uzdravující a životadárné sily vesmíru.

Co je SanoKunDio®?

Pro uspokojivou odpověď nepostačí přečíst pouze tuto úvodní stranu. Potřebujete získat další podklady pro posouzení hodnoty, kterou vám může projekt SanoKunDio® v překladu Zdraví s Bohem, přinést. Pro hlubší  pochopení jsou k dispozici tři k tomu určené zdroje. Tyto webové stránky jejichž každá část přináší důležitou informaci. Knihy zakladatelky projektu, ve kterých duchovní uzdravování i sebeuzdravování podrobněji popisuje. Jsou zdrojem významného duchovního poznání, od něhož se celý projekt odvíjí. Vypovídající je také UVÍTACÍ VIDEO v závěru tohoto textu.

Uzdravující Rodinná výuka

Dlouhodobě sledujeme narůstající závislost dospělých i dětí na užívání lékových drog, aniž by znali duchovní či energetickou prapříčinu vzniku svého problému. Situaci hodnotíme jako velmi vážnou a domníváme se, že užívání lékových drog, které pouze utlumují příznaky, bez toho, že by byly schopny navrátit přirozenou funkci postižených orgánů je nežádoucí. Takový léčebný systém neumožňuje lékové drogy vysadit, ale naopak napomáhá k jejich trvalému užívání.

Proto, abychom pomohli lidem vyvarovat se nebezpečí této závislosti, zavedli jsme v našem projektu speciální Rodinnou výuku duchovního sebeuzdravování, doplněnou samostudiem za tímto účelem napsaných knih. Soustřeďujeme se na objasnění duchovních prapříčin vzniku problémů a výuku jejich odstranění. Tento přirozený postup pro dosažení uzdravení máme ověřen dlouholetou praxí a vlastními zkušenostmi. Žákem Rodinné výuky se může stát pouze dospělá osoba po dosažení 18-ti let.

Duchovní sebeuzdravování je určeno rodinám, partnerským dvojicím nebo i jednotlivcům, kteří žijí osamoceně a potýkají se s různými zdravotními problémy, nemocemi nebo narušenými vztahy. Může také významně pomoci v krizové situaci související s probíhajícím procesem transformace vědomí, která se dotýká každého člověka. Takových situací neustále přibývá, ale moderní medicína bohužel nedokáže v těchto případech pomoci tak, jak by bylo třeba, protože se nezajímá o duchovní příčiny. Situaci řeší hospitalizací na psychiatrii a nasazením psychiatrických lékových drog.

Čeho může absolvent výuky dosáhnout

Absolvent výukového programu se dokáže uzdravit sám tím, že se zodpovědně zajímá o duchovní  prapříčinu vzniku svého problému, umí ji odhalit i odstranit a  dokáže si získanou harmonii udržovat. Stává se tak v péči o sebe soběstačným a nezávislým. Nepotřebuje se upínat na lékaře, terapeuty, ani na žádného léčitele. K udržení svého zdraví nepotřebuje chemické lékové drogy, přírodní léky ani jiné přípravky. Významné je, že rodiče se naučí odhalit a odstranit také prapříčinu problému svých nezletilých dětí a tím je sami uzdravovat. Zní to v dnešní době stále ještě neuvěřitelně, ale naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že toto UZDRAVOVÁNÍ BUDOUCNOSTI lze úspěšně praktikovat již v současnosti. Dříve nebo později se k němu lidé uchýlí, protože pochopí, že chemické léčení je pro ně zátěží a k návratu přirozeného zdraví nevede. 

Problematické jsou některé případy, kdy byly duchovní a energetické prapříčiny trvale přehlíženy a fyzické tělo bylo dlouhodobě  udržováno v chodu pouze chemickým dopingem, bez kterého se již vzhledem k vzniklé závislosti neobejde. Pod tíhou této zátěže již není možné sebeuzdravující schopnost těla obnovit a  takový člověk je pak odsouzen k doživotnímu užívání lékových drog. Cílem výuky je takovým situacím předejít.

Forma výuky

Zvolili jsme dálkovou formu výuky, kterou jsme shrnuli do pouhých 18-ti výukových hodin rovnoměrně rozvržených do několika poradenských lekcí, z nichž některé jsou korespondenční. Individuální skype schůzky žáka s osobním průvodcem se uskuteční v průběhu 6-ti měsíců, v průměru 2 -3 hodin měsíčně. Některé lekce mohou partneři absolvovat společně. Účastníci výuky oceňují možnost procházet celou výukou v klidu domova bez dojíždění, kromě jednorázové osobní návštěvy duchovní učitelky, u které se výuka zahajuje duchovním zásahem.

Na tuto návštěvu je nutné navázat nejpozději do 3 dnů první výukovou lekcí duchovního sebeuzdravování, proto, aby žák mohl uvést dle návodů co nejrychleji do praxe sebeočišťovací i sebeuzdravující úkony. Pomocí nich si již sám udržuje získanou harmonii svého energetického systému a funkční duchovní ochrany. Stanovené intervaly mezi jednotlivými kroky výuky je třeba dodržovat, protože mají svá opodstatnění. 

Nezanedbatelné je i to, že ke zlepšení zdraví dochází mnohdy již v průběhu výuky. Pomáháme rodinám odhalit i odstranit prapříčiny vzniku jejich problémů a onemocnění jejich dětí, která úzce souvisejí s rodiči a často i prarodiči. Po dosažení soběstačnosti se rodiny obejdou bez cizí i naší pomoci a zakládají si tzv. Rodinná centra zdraví. Individuální výuka umožňuje zvolit optimální tempo, které je žák schopen zvládnout. Není však vhodné výuku zbytečně prodlužovat. Individuální výuka je zaměřena na její kvalitu a ne na kvantitu žáků. To je jeden z důvodů, proč můžeme každý měsíc přijmout do výukového programu pouze omezený počet rodin - zájemců.

Výukový materiál

Základním materiálem k výuce jsou již zmíněné stručné sebevzdělávací knihy, v nichž jsou uvedeny potřebné informace, návody a rady. Cenné jsou příběhy uzdravení z běžného života, návody a rady. Názorně jsou v nich vysvětleny také duchovní a energetické prapříčiny vzniku nemocí, které se při duchovním uzdravování odstraňují. Po dokončení výuky se používají jako praktické příručky.

Záměr výuky

Projekt je nadčasový s revolučním záměrem osvobodit lidi od vznikajících závislostí na užívání chemických lékových drog a tím zároveň vytvořit potřebný základ pro snadnější průběh transformačního procesu v rodinách i u jednotlivců. Pro takový záměr nemusí mít každý pochopení a může se vůči němu vymezovat nebo ho odmítat. Důvodem je v těchto případech duchovní nevědomost a zaostalost pro neochotu a nezájem se v této oblasti vzdělávat a duchovně se rozvíjet.

Důležité je také připomenout, že projekt SanoKunDio® vznikl na základě Božího vnuknutí a stejně tak byla pod Božím vedením vytvořena i jeho koncepce. V souvislosti s tím si plně uvědomujeme existenci vyšší vševědoucnosti a spravedlnosti přesahující myšlení lidských bytostí i pozemské zákony a s tímto vědomím dbáme na to, aby veškeré informace, služby i výuka, kterou poskytujeme, měly vždy Boží požehnání.

Upozornění

Každý žák nese odpovědnost za své výsledky v každodenní praxi, na kterých se již během výuky svou aktivitou významně podílí. Očekávání žáka potřebuje být vždy v souladu s tím, co může projekt SanoKunDio® poskytnout. Naše pomoc je velmi významná, ale je pouze na počátku cesty k dosažení soběstačnosti v sebeuzdravování. Po ukončení výuky je třeba stabilizovat nově vytvořené návyky péče o svou duši, které jsou základním předpokladem pro to, aby mohlo být uzdraveno fyzické tělo. 

Zachování svobodné vůle

Nemůžeme chtít uzdravení druhých lidí víc než chtějí oni sami pro návrat svého zdraví učinit. Také nemůžeme ani nechceme nikomu vnucovat schopnost duchovního sebeuzdravování, ani víru v Boží uzdravující moc, která je stejně jako pokora základním předpokladem pro duchovní uzdravení. Toto potřebné vnitřní nastavení většině lidí před návštěvou duchovní učitelky schází, ale získávají ho většinou dodatečně v průběhu výukového programu. To je ale jeden z důvodů, proč nemohou zažít okamžité uzdravení fyzického těla všichni, i přesto, že je to při duchovním uzdravování možné. Pokud si člověk svým životem tuto milost z pohledu Božího stále ještě nezasloužil, dochází k jeho uzdravování postupně během sebeuzdravujícího procesu, na kterém se aktivně podílí. Stejný princip platí i u nezletilých dětí, jejichž konečné uzdravení se mnohdy váže na proces změn, které potřebují u sebe provést jejich rodiče.

Jak začít?

Pokud vás tato ojedinělá možnost Rodinné výuky zaujala, přejete si převzít své zdraví do vlastních rukou a uzdravovat se sami s pomocí Boží, postupujte dle uvedených pokynů.


UVÍTACÍ VIDEO

Poznejte Boha v jiném pojetí, než jak je všeobecně vnímán.

 
 

 © SANOKUNDIO